Back to top

El nostre compromís amb el medi ambient

Les polítiques  de sostenibilitat energètica 

Producció d’energia renovable

En l’actualitat, Aigües de Mataró disposa de dues plantes fotovoltaiques.
La primera planta fotovoltaica, de 49 kWp de potència i uns 60.000 kWh anuals de producció, està situada a la coberta del dipòsit Rocablanca, i la generació solar que produeix es trasllada en uns ingressos bruts aproximats de 36.000 € l’any.
La segona planta fotovoltaica és d’autoconsum, amb una potència de producció màxima de 47 kWp, i està situada a l’edifici de les oficines de la companyia.
Va entrar en funcionament l’any 2018. Durant el 2020, aquesta planta ha generat 59.727 kWh, xifra que representa l’estalvi d’un 20 % respecte als 299.956 kWh que ha consumit l’edifici. L’estalvi econòmic d’aquesta producció elèctrica es valora en uns 4.969,21 €.
La producció total d’energia fotovoltaica el 2020 ha estat de 118.622 kWh,entre les dues plantes.
Considerant el factor d’emissió de CO2 pel mix elèctric (0,31 kg CO2/kWh, dada de 2019 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), s’ha generat un estalvi de 36,77 t de CO2 a l’atmosfera, el CO2 equivalent al que es genera en carregar més de 4 milions de telèfons mòbils.
L’energia produïda per la planta fotovoltaica ubicada a les oficines també es fa servir per recarregar la flota de vehicles elèctrics de la companyia.
A finals del 2020 s’ha planificat instal·lar, durant el 2021, la tercera planta fotovoltaica per a l’autoconsum a l’edifici del TubVerd.
 

L'Informe de Sostenibilitat

Durant el 2019 es va fer tangible l’enfocament de la companyia cap al medi ambient, i durant el 2020 aquest s’ha consolidat com a factor d’influència important en totes les accions. És per això que s’han inclòs els aspectes ambientals en l’avaluació dels proveïdors, però també en la contractació.
AMSA s’ha adherit formalment al Pacte Global i ja forma part de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides, la iniciativa de sostenibilitat corporativa més gran del món.
Amb més de 12.500 entitats i presència en més de 160 països, es basa en deu principis universals amb el compromís de complir les responsabilitats fonamentals en les àrees de drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció.
També s’ha participat activament en el funcionament de la Càtedra de Sostenibilitat i Economia Circular del TCM, amb la incorporació del Consorci de Residus com a patró, i la reorientació a resultats de la nova direcció i govern, per potenciar millor l’ànim fundacional.
Durant el 2020 s’ha començat a fer servir la metodologia de càlcul UNE 178101-1:2015 Ciutats intel·ligents.Infraestructures. Xarxes dels serveis públics. Part 1: Xarxes d’aigües.
S’ha avaluat el sistema de fonts Jibu h2o internament com a part del replantejament de les fonts públiques d’aigües de consum.

Petjada de CO2 

La petjada de carboni és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades al cicle de vida d’un producte, servei o organització. Es quantifica en emissions de CO2 equivalent que són alliberades a l’atmosfera.
Com a part del posicionament d’AMSA en la lluita contra el canvi climàtic, es va considerar necessari calcular la petjada de CO2 de la companyia per conèixer-ne la magnitud i els diferents factors que hi contribueixen.
Actualment, tota l’electricitat que consumeix la companyia és d’energies provinents de fonts renovables.Tot plegat ha comportat una reducció dràstica en la petjada de carboni, que el 2020 ha estat d’unes 241,55 t/any de CO2 i essencialment és atribuïble al consum de combustible de la flota de vehicles.
Com s’ha dit abans, la producció total d’energia fotovoltaica entre les dues plantes ha generat un estalvi de 36,77 t de CO2 a l’atmosfera.
D’altra banda, la mateixa instal·lació fotovoltaica es fa servir per recarregar la flota de vehicles elèctrics de la companyia, de manera que s’evita la contaminació causada pels vehicles de combustió.

Parc de vehicles elèctrics

Aigües de Mataró ha elaborat un pla de renovació de la flota de vehicles per establir una estratègia de transició cap a una flota amb un nivell d’emissions nul o baix. És per això que també, durant aquest últim any, s’han preparat dues zones, a la mateixa seu, amb bases de càrrega per a vehicles i motocicletes elèctrics.
Des del 2019, la companyia disposa de tres cotxes elèctrics i un d’híbrid, que han substituït els vehicles dièsel de més de 10 anys. El 2020 s’ha comprat la primera moto elèctrica per valorar-ne el funcionament i així anar substituint progressivament la flota de motos.

Queda com a repte futur incorporar furgons elèctrics en substitució dels models de gasoil més antics.

Eficiència energètica-LED

En l’àmbit de l’eficiència energètica lligada al compromís d’Aigües de Mataró en la millora del medi ambient, en el 2017 es va fer una inversió per canviar la il·luminació a tecnologia LED, a la seu de la companyia.

La factura sense paper

Aigües de Mataró també impulsa la campanya per difondre entre els abonats la factura digital del servei d’aigua i clavegueram per poder aconseguir un benefici ambiental i també un estalvi econòmic. Aquest estalvi va destinat a incrementar el Fons Social. Per a l’usuari, rebre la factura en aquest format li suposa més agilitat, ja que la rep el mateix dia de facturació, i també accessibilitat, perquè la pot descarregar i guardar a l’ordinador o bé consultar-la des del web. La companyia informa a tots els clients sobre aquesta campanya, sota el lema «Si et canvies a la factura digital, faràs créixer l’ajuda social», a través d’accions informatives pel personal d’atenció al client en les mateixes oficines, amb anuncis a Mataró Ràdio i m1tv, i des del web de la companyia www.aiguesmataro.cat

Sostenibilitat: sinergies amb altres entitats

AMSA participa activament en les polítiques municipals del Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 i el Pla d’acció per a l’energia sostenible. També col·labora amb les activitats que realitza la Casa Capell, espai per a la sostenibilitat de l’Ajuntament de Mataró, i participa en el Pla d’estalvi i eficiència energètica de l’Ajuntament de Mataró, que aplica polítiques d’estalvi, eficiència i austeritat amb accions a curt termini, realistes, assolibles i internalitzades pels diversos serveis municipals.

El Pacte Mundial per al Desenvolupament Sostenible i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Les actuals polítiques i activitats de la companyia incideixen directament, amb més o menys intensitat, en 13 dels 17 objectius del Pacte Mundial. AMSA ha iniciat, durant el 2017-2018, un Pla de treball conjuntament amb la càtedra UNESCO de sostenibilitat de la UPC per tal de sincronitzar els seus objectius conforme als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

 

Informe de Sostenibilitat i Economia Circular d'Aigües de Mataró

Tríptic de la campanya Bevem aigua de l'aixeta per cuidar millor el planeta

Campanya Bevem aigua de l'aixeta per cuidar millor el planeta

Estrategies educació sostenibilitat

Xarxa Responsabilitat Social

Estalvi aigua

Campanya Estalvi

Com estalviar aigua

Recicla l'oli

Díptic estalvi aigua 2012