Back to top

El nostre compromís amb el medi ambient

Les polítiques  de sostenibilitat energètica 

Producció d’energia renovable

En l’actualitat Aigües de Mataró disposa de dues plantes fotovoltaiques. La primera planta fotovoltaica és la planta més gran a la ciutat, de 49 kWp  de potència i uns 60.000 kWh anuals de producció. Està situada a la coberta del dipòsit Rocablanca i la generació solar que produeix es trasllada en uns ingressos bruts aproximats de 30.000 euros l’any. Després  de realitzar unes millores en les instal·lacions, l’any 2018 es va aconseguir millorar-ne el funcionament i tornar a superar les 1.000 hores de generació anuals, molt a prop del punt òptim de la instal·lació. La segona planta fotovoltaica és d’autoconsum, amb una potència de producció màxima de 47 kWp i està situada a l’edifici de les oficines de la companyia. Ha entrat en funcionament al llarg del primer trimestre de 2018. Amb la instal·lació del sistema d’autoconsum solar, ha permès estalviar un 30 % del consum elèctric de l’edifici, al voltant d’uns 6.000 € anuals. Dins del projecte executiu de la planta de les oficines, s’han preparat dues zones amb noves bases de recàrrega per a vehicles i motocicletes elèctrics. Aigües de Mataró té experiència amb aquests vehicles i, dins de l’aposta de l’empresa per aquest tipus d’energia, es preveu l’adquisició de nous vehicles elèctrics i, per tant, s’han adaptat les instal·lacions existents als avenços que incorpora aquesta tecnologia. 
També s’ha instal·lat un sistema de control i generació de gràfics que permetrà una millor gestió i un millor seguiment de les plantes de producció energètica. Una TV a l’accés de les oficines permetrà que els visitants puguin observar la informació relativa a la producció solar de la planta en temps real.
Per a l’any 2019 s’estan duent a terme diferents estudis per planificar futures inversions en matèria de generació d’energia elèctrica de fonts renovables.

L'Informe de Sostenibilitat 2019

Aigües de Mataró conjuntament amb la càtedra UNESCO de sostenibilitat de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), va realitzar un estudi durant el 2017-2018, per sincronitzar les accions de la companyia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.
De les conclusions d’aquest estudi se’n derivaran polítiques i objectius que dirigiran l’actuació d’Aigües de Mataró durant els anys vinents.
Portar a terme accions per reduir la petjada de carboni (emissions de gasos amb efecte d’hivernacle) i la petjada hídrica (volum d’aigua que es consumeix o contamina per poder generar un producte o mantenir un servei), millorar la satisfacció del nivell de servei ofert per AMSA, accés equitatiu a l’aigua potable, gestió sostenible i ús eficient dels recursos naturals i promoure pràctiques que minimitzin el consum d’aigua envasada són algunes de les accions i dels objectius d’aquest pla.

Petjada de CO2 

La petjada de carboni és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades al cicle de vida d’un producte, servei o organització. Es quantifica en emissions de CO2 equivalent que són alliberades a l’atmosfera.
Com a part del nostre posicionament en lluita contra el canvi climàtic, s’ha considerat necessari calcular la petjada de CO2 de la nostra companyia per conèixer-ne la magnitud i els diferents factors que hi contribueixen. A l’estudi realitzat, s’ha detectat que el consum d’energia elèctrica n’és el principal contribuïdor. Aquest fet ha motivat que Aigües de Mataró reorienti la seva política de consum cap a energies provinents de fonts renovables i hagi iniciat accions per, en un futur, potenciar l’autoconsum amb instal·lacions pròpies.

Parc de vehicles elèctrics

Aigües de Mataró ha elaborat un pla de renovació de la flota de vehicles per establir una estratègia de transició cap a una flota amb nul o baix nivell d’emissions. És per això que també, durant aquest últim any, s’han preparat dues zones, a la nostra seu, amb bases de càrrega per a vehicles i motocicletes elèctrics. En una primera fase, també s’ha avaluat satisfactòria la usabilitat d’un vehicle híbrid per a la nostra activitat, i s’ha planificat la compra de 2 cotxes elèctrics.

Eficiència energètica-LED

En l’àmbit de l’eficiència energètica lligada al compromís d’Aigües de Mataró en la millora del medi ambient, en el 2017 es va fer una inversió per canviar la il·luminació a tecnologia LED, a la seu de la companyia.

La factura sense paper

Aigües de Mataró també impulsa la campanya per difondre entre els abonats la factura digital del servei d’aigua i clavegueram per poder aconseguir un benefici ambiental i també un estalvi econòmic. Aquest estalvi va destinat a incrementar el Fons Social. Per a l’usuari, rebre la factura en aquest format li suposa més agilitat, ja que la rep el mateix dia de facturació, i també accessibilitat, perquè la pot descarregar i guardar a l’ordinador o bé consultar-la des del web. La companyia informa a tots els clients sobre aquesta campanya, sota el lema «Si et canvies a la factura digital, faràs créixer l’ajuda social», a través d’accions informatives pel personal d’atenció al client en les mateixes oficines, amb anuncis a Mataró Ràdio i m1tv, i des del web de la companyia www.aiguesmataro.cat

Sostenibilitat: sinergies amb altres entitats

AMSA participa activament en les polítiques municipals del Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 i el Pla d’acció per a l’energia sostenible. També col·labora amb les activitats que realitza la Casa Capell, espai per a la sostenibilitat de l’Ajuntament de Mataró, i participa en el Pla d’estalvi i eficiència energètica de l’Ajuntament de Mataró, que aplica polítiques d’estalvi, eficiència i austeritat amb accions a curt termini, realistes, assolibles i internalitzades pels diversos serveis municipals.

El Pacte Mundial per al Desenvolupament Sostenible i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Les actuals polítiques i activitats de la companyia incideixen directament, amb més o menys intensitat, en 13 dels 17 objectius del Pacte Mundial. AMSA ha iniciat, durant el 2017-2018, un Pla de treball conjuntament amb la càtedra UNESCO de sostenibilitat de la UPC per tal de sincronitzar els seus objectius conforme als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

 

Informe de Sostenibilitat i Economia Circular d'Aigües de Mataró

Tríptic de la campanya Bevem aigua de l'aixeta per cuidar millor el planeta

Campanya Bevem aigua de l'aixeta per cuidar millor el planeta

Estrategies educació sostenibilitat

Xarxa Responsabilitat Social

Estalvi aigua

Campanya Estalvi

Com estalviar aigua

Recicla l'oli

Díptic estalvi aigua 2012