Back to top

El nostre compromís amb el medi ambient

La companyia entén l’aigua com una part indispensable de la vida i del medi ambient que cal preservar, alhora mitjà i recurs, i és vital utilitzar-la i gestionar-la amb criteris de sostenibilitat per tal d’aconseguir una gestió responsable que afavoreixi la conservació del medi ambient. Per això Aigües de Mataró aposta per la sostenibilitat ambiental a través de la millora contínua dels seus serveis, en l’àmbit del cicle integral de l’aigua, l’energia i el medi ambient, i amb la participació activa en l’Agenda 21 i en el pla de lluita contra el canvi climàtic de l’Ajuntament de Mataró.

D’altra banda, la ciutat de Mataró pren un compromís amb la Unió Europea en termes d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, d’estalvi energètic i d’utilització d’energies renovables. Aquest és un nou repte ambiental, econòmic i social que Aigües de Mataró, com a societat privada municipal, es planteja com a punt prioritari en la seva estratègia i política empresarial cap al desenvolupament sostenible; un repte que sap que té un paper molt important per la proximitat al ciutadà i que representa una millora en l’actuació ambiental que no només repercutirà en benefici propi i en benefici del medi ambient, sinó que també constituirà un exemple per a la comunitat.

 

Política Medi Ambiental d'Aigües de Mataró

Estrategies educació sostenibilitat

Xarxa Responsabilitat Social

Agenda 21

Estalvi aigua

Campanya Estalvi

Com estalviar aigua

Recicla l'oli

Díptic estalvi aigua 2012