Back to top

El nostre compromís amb la societat

2016 marca l’inici d’una nova era pel que fa al compromís social d’AMSA, després de la signatura, el 24 de novembre, del Protocol de l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró SA que regula els mecanismes d’acció social per afrontar les diferents situacions vinculades amb la pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica i la garantia del servei.

Dies abans, el 10 de novembre, l’AMSA i l’Agència Catalana de l’Aigua ja havien signat un altre conveni sobre l’aplicació de mesures d’atenció solidària a persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb el subministrament bàsic d’aigua. Aquest conveni estableix mesures, acords i compromisos per a la concessió d’ajuts a fons perdut o descomptes importants en el servei de l’aigua a persones i famílies en situació de risc d’exclusió social.

Aquestes no han estat les úniques accions dutes a terme quant a responsabilitat social, ja que també el 2016, AMSA es va integrar en la Comissió municipal per a la gestió del risc, per a la seguretat i la convivència derivada per l’ocupació d’habitatges sense titularitat ni autorització, on una de les prioritats és establir línies d’intervenció social per oferir solucions a les comunitats de veïns afectades i als ocupants, si hi ha possibilitat. S’estableixen, també, mecanismes de coordinació amb instàncies judicials per incrementar l’eficàcia de les actuacions.

Prop de 50.000 euros de Fons Social el 2016

Aigües de Mataró, unilateralment, segueix adoptant mesures per assumir el seu rol de responsabilitat social davant de la problemàtica existent en aquest àmbit. Així, per exemple, durant el 2016, va gestionar en coordinació amb Benestar Social un import de 48.616 euros del Fons Social, repartits en 1.014 factures. Aquest Fons Social d’Aigües, establert el 2012, ha permès que, des d’aleshores, 2.200 abonats es beneficiïn d’ajuts per valor de 232.498 euros.

Promoció de la Tarifa Social

La Tarifa Social és una tarifa reduïda que ofereix Aigües de Mataró per a aquells abonats a qui l’Agència Catalana de l’Aigua reconeix el dret a gaudir del Cànon Social més baix. A aquests abonats se’ls aplica també una reducció en el preu de l’aigua i el clavegueram.
El preu del primer bloc de l’aigua de consum passa dels 36 cèntims d’euro de la tarifa domèstica normal, a 10 cèntims d’euro per als beneficiaris de la tarifa social. A més, s’hi ha de sumar el descompte que ofereix el Cànon Social en el preu del cànon de l’aigua.
A més, la companyia ha habilitat un punt de servei al vestíbul de les oficines del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament amb la finalitat de tramitar i informar sobre la tarifa social d’AMSA.
Aquesta col·laboració amb el Servei de Benestar Social permet arribar a moltes més persones susceptibles de ser beneficiàries d’aquest ajut. Això ha permès enregistrar un augment significatiu dels abonats amb aquesta tarifa, passant de 310 al 2015 fins als 660 a finals de 2016.

Altes provisionals per a famílies en situació de vulnerabilitat

Aigües de Mataró també ha treballat durant el 2016 per facilitar la contractació provisional d’aigua a totes aquelles persones en situació de vulnerabilitat que estan ocupant un habitatge de titularitat bancària, sempre que el departament de Benestar Social de l’Ajuntament emeti un informe que justifiqui la situació. L’objectiu és donar servei d’aigua als usuaris mentre duren els tràmits de regularització del contracte de lloguer entre l’abonat i la institució bancària.

Preus especials i facilitats de pagament

El compromís d’AMSA amb la responsabilitat social es concreta en altres accions, com ara l’establiment d’un preu especial per a les famílies nombroses o per a més de tres persones empadronades en un mateix habitatge. Així, per cada resident acreditat que excedeixi de 3, s’amplia el límit del segon tram de consum, a raó de 3 m3 al mes, i per al tercer tram de consum a 6 m3. Així mateix, el protocol recull la mesura social de facilitar el pagament a terminis i sense recàrrecs, segons les particularitats de cada abonat.

Altres activitats de Responsabilitat Social

La companyia, a més, participa i col·labora amb diferents activitats de la ciutat mitjançant el Contracte Programa amb l’Ajuntament de Mataró. També patrocina i col·labora amb diverses companyies i entitats sense afany de lucre. D’altra banda, AMSA forma part de la Xarxa de Responsabilitat Social de Mataró-Maresme, en col·laboració amb altres empreses i entitats amb l’objectiu d’aconseguir un territori responsable.

Xifres de les actuacions de responsabilitat social, Aigua Social

480 unitats de convivència acollides al fons social
660 abonats amb tarifa social
48.616 € d’ajuda per pagar les factures de l’aigua a través del Fons Social