Back to top

El nostre compromís amb la societat

Responsabilitat social

Aigües de Mataró, com a societat municipal que gestiona un recurs natural que és un bé de tots, està compromesa amb el desenvolupament sostenible de la ciutat, i integra les preocupacions socials i mediambientals en les operacions i activitats comercials i en les relacions amb tots els interlocutors.

Treballant amb Responsabilitat Social, la companyia adquireix voluntàriament uns compromisos socials i ambientals que van més enllà del que exigeix la llei.

Fons social  

El 2012, Aigües de Mataró creà un fons social per atendre les factures impagades d’aigua i clavegueram de les famílies en especial risc d’exclusió social per efectes de la crisi econòmica.  AMSA treballa en constant interlocució amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró que és el que valora les sol·licituds rebudes i decideix qui o quines famílies s’hi poden acollir.

Es realitza un seguiment mensual intern per part d’Aigües de Mataró, i un seguiment trimestral, en conjunt amb el servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró.

Des que es va iniciar aquesta ajuda, Aigües de Mataró ha abonat 2.560 factures per un import global de 133.746 euros. Per al 2015, el fons social disposa de 65.000 euros per ajudar les famílies més desfavorides.

Val a dir que una part d’aquest fons social s’alimenta de l’import que la companyia s’estalvia amb els abonats que opten per la factura sense paper. 

Tarifa social

Aigües de Mataró disposa de la tarifa social basada en la que va implantar l’ACA en la Llei 7/2011 quan va crear el cànon social.

La tarifa social d’AMSA s’aplica amb caràcter general a les factures que no superin el primer tram del cànon de l’aigua (18 m3 bimestrals, que varien segons el nombre de persones empadronades a l’habitatge) i sempre que els titulars del subministrament compleixin els requisits que sol·licita el cànon social de l’ACA.

Actualment, la tarifa social d’Aigües de Mataró és de 0,2492 euros/m3 per al primer tram i representa un estalvi màxim de 3,4 euros per a un consum de 18 m3 bimensuals que equival a una reducció a la factura d’un 8 %.

Malgrat tot, la companyia es planteja un preu per metre cúbic (m3) molt més econòmic i que en un futur podria arribar a representar una reducció d’un 30 %.

Amb el propòsit de fomentar aquesta tarifa perquè pugui beneficiar al màxim possible d’abonats que compleixin els requisits, Aigües de Mataró inicia una campanya de promoció per donar-la a conèixer a través de la factura i del web corporatiu. 

Fent ciutat

La participació i la col·laboració en projectes i entitats, associacions i escoles són una mostra del compromís de servei que manté Aigües de Mataró amb la ciutat.

Així doncs, la companyia col·labora en esdeveniments de la ciutat com Les Santes, Les 48 hores Open Puig i Cadafalch, les Dissantes, les Jornades Científiques, el Míting d’Atletisme Ciutat de Mataró, la Jornada de portes obertes de la piscina municipal, la Fira de l’Arbre,  etc. Alhora també col·labora amb els mitjans audiovisuals de la nostra ciutat com Mataró Ràdio i m1TV.

Aigües de Mataró participa en el projecte de desenvolupament urbanístic de l’àmbit constituït pel sector carretera de Cirera, que s’emmarca en el treball d’anàlisi i evolució dels teixits d’activitat econòmica de Mataró que porta a terme l’Ajuntament, amb la finalitat de proposar línies d’actuació en matèria urbanística per incentivar l’activitat econòmica al municipi i millorar les condicions ambientals i paisatgístiques globals d’aquest àmbit. 

Factura sense paper

Aigües de Mataró també impulsa la campanya per difondre entre els abonats la factura digital de l’aigua i el clavegueram. L’estalvi econòmic que representa per a la companyia deixar d’emetre i enviar les factures en paper va destinat a incrementar el fons social esmentat, a la vegada que també s’aconseguirà un benefici mediambiental.

Aigües de Mataró informa a tos els seus clients sobre aquesta campanya, sota el lema “Si et canvies a la factura digital faràs créixer l’ajuda social”, a través d’accions informatives pel personal d’atenció al client en les mateixes oficines, amb anuncis a Mataró Ràdio i m1TV, i des del web de la companyia 

Xarxa de responsabilitat Social de Mataró- Maresme

Des del 2010, Aigües de Mataró forma part de la Xarxa de Responsabilitat Social de Mataró-Maresme, conjunt d’empreses i entitats compromeses amb la gestió responsable i que aporten l’experiència i trajectòria per aconseguir un territori responsable.

La promoció de la conciliació familiar, ajudes socials, campanyes de donació de sang, de recollida de joguines i aliments, implantació de la factura digital, col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Mataró per a la contractació de joves, contractació de serveis a entitats que treballen amb persones amb risc d’exclusió social, col·laboració amb activitats dirigides a la promoció de la sostenibilitat, gestió de residus, adjudicació d’obres per concurs públic i transparent i el mateix fons social són alguns exemples de bones pràctiques en responsabilitat social a la companyia.