El Tub verd

Què és?

El Tub Verd, un exemple d’innovació i sostenibilitat.

Un projecte d’eficiència energètica gestionat per Mataró Energia Sostenible

El Tub Verd és una xarxa de distribució de calor que aprofita l’energia sobrant d’infraestructures ambientals existents a la ciutat i la cogeneració.

Aquesta energia s’utilitza per a l’escalfament d’aigua d’ús domèstic i la climatització d’edificis. Aquest sistema, conegut com a district heating, és molt popular al nord d’Europa i a molts llocs del món, on fa temps que està implantat.

A causa de la substitució del consum de combustibles fòssils, com ara el petroli o el gas natural, el sistema innovador del Tub Verd és una solució energètica que respecta el medi ambient i evita les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Com funciona?

Anomenem Tub Verd un sistema de circuits tancats per on circula aigua i que recorren bona part del subsòl de la ciutat.

El funcionament del Tub Verd és similar a l’esquema d’una calefacció domèstica clàssica: el punt on s’escalfa o refreda l’aigua del Tub Verd seria equivalent a la caldera d’una casa, els equipaments i edificis que l’utilitzen és com si fossin els radiadors habituals, i les canonades són el doble circuit: d’anada per a l’aigua que transporta energia i de retorn per a l’aigua que ja l’ha descarregat.

Aquest retorn torna a passar pels punts de producció d’escalfor o de fred i, un cop recarregat d’energia, es transforma en circuit d’anada i manté contínuament el procés de distribució.

Les canonades són d’acer, amb un aïllant tèrmic que limita les pèrdues per fuites de calor.

Objectius

  • Subministrar anualment 43.910.000 kWh d'energia tèrmica, equivalent al consum anual de 7.000 famílies.
  • Reduir les emissions de CO2 en 10.800 tones/any. Aquesta actuació té un efecte equivalent a plantar 2.500 noves hectàrees de bosc, una superfície similar a gairebé quatre vegades l'àrea urbana de Mataró.

La fase construïda entre 2003 i 2009 del Tub Verd té un recorregut de 13,4 quilòmetres i subministra més de 9 milions de kWh a 14 equipaments.

La fase del Front del Mar, amb més de 10 km de canonades, requereix un sistema de 4 tubs i un edifici industrial per produir el fred.