Back to top

Fonts d'aigua potable

Fonts d’aigua potable

A Mataró hi ha un total de 194 fonts d’aigua potable repartides pel nucli urbà i per les rodalies de la ciutat.

Aigües de Mataró s’encarrega del control sanitari, del manteniment i de la gestió d’aquestes fonts des de l’any 2001.

El 2021

El Laboratori d’Aigües de Mataró, durant l’any 2021, ha realitzat 2.289 mostres per controlar i assegurar la qualitat de l’aigua.

L’any 2021 el nombre d’incidències de manteniment i reparació han sigut 199.

FontAbeurador