Back to top

Fonts ornamentals

Manteniment de les fonts ornamentals

Aigües de Mataró s'encarrega del servei de manteniment de 15 fonts ornamentals de la ciutat de Mataró des de mitjan 2003. Aquest servei consisteix en la realització dels treballs de neteja i conservació,  així com el control analític i les tasques de desinfecció per garantir-ne la salubritat, segons el compliment de la legislació vigent.

L'any 2016 Aigües de Mataró ha licitat el contracte de manteniment de servei de les fonts ornamentals mitjançant concurs obert. L'import d'adjudicació del concurs ha estat de 103.117,60€ anuals per un període màxim de 4 anys.

En aquest plànol podreu visualitzar les 15 fonts ornamentals. Feu un clic sobre la icona de la font ornamental del plànol següent i es mostrarà la seva foto.

Servei WMS

Amb el servei WMS (OGC) els clients no obtenen pròpiament les dades espacials originals, sinó una imatge digital que permet la representació d'aquestes mateixes dades a la pantalla del seu ordinador.

Podeu accedir a aquesta informació cartogràfica mitjançant WMS a través de la següent adreça: