Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Fitxers adjunts: 

Seguiment pressupostari a març de 2015

Seguiment pressupostari a juny de 2015

Seguiment pressupostari a setembre de 2015

Seguiment pressupostari a desembre de 2015

Seguiment pressupostari a març de 2016

Seguiment pressupostari a juny de 2016

Seguiment pressupostari a setembre 2016

Seguiment pressupostari a desembre 2016

Pressupost per al 2017 d'Aigües de Mataró

Cost Campanyes Institucionals d'Aigües de Mataró