Back to top

Hidrants

Ubicació dels hidrants al terme municipal de Mataró. Els hidrants (o boques d'incendi) són punts de captació d'aigua específics per a bombers, amb un cabal i una pressió suficient per abastir els serveis d'extinció d'incendis.

Servei WMS

Amb el servei WMS (OGC) els clients no obtenen pròpiament les dades espacials originals, sinó una imatge digital que permet la representació d'aquestes mateixes dades a la pantalla del seu ordinador.

Podeu accedir a aquesta informació cartogràfica mitjançant WMS a través de la següent adreça: