Back to top

Innovació i Tecnologia

El Pla Director d’Integració dels Sistemes d'Informació

La companyia és conscient de la importància de les noves tecnologies per millorar en l’eficiència i l’eficàcia del servei i, per aquest motiu, durant el 2015, es va donar un nou impuls a la infraestructura tecnològica que ja utilitzava. AMSA es proposa fer un salt important cap a la gestió intel·ligent del cicle integral de l’aigua, amb l’assoliment de la integració total dels sistemes de gestió actuals en una única plataforma. Amb aquest propòsit s’iniciava el Pla Director d’Integració dels Sistemes d’Informació, que pretén ser un marc de referència per al desenvolupament dels sistemes d’informació de l’organització.

Els objectius d’aquest full de ruta que representa el Pla Director d’Integració dels Sistemes d’Informació són assolir la màxima integració entre sistemes, identificar deficiències, noves necessitats i proposar millores per assolir la màxima eficiència. També pretén facilitar l’operativitat, el manteniment i ús de les TIC i assegurar la qualitat i disponibilitat de la informació en tot moment i a tots els àmbits. 

Aquest Pla busca un aprofitament màxim dels recursos informàtics per assolir els objectius mitjançant les tecnologies d’utilitat al servei dels usuaris, de tots els camps, per millorar-ne la productivitat, comunicació i major capacitat d’adaptació als canvis. 

El Pla Director d’Integració dels Sistemes d’Informació elimina incoherències i duplicitats de processos i informacions i permet millorar l’intercanvi de fluxos d’informació entre sistemes; d’aquesta manera, s’agilitzen les tasques i aquest fet aporta la màxima eficiència a la companyia.

En aquest sentit, destaquem, pel component tecnològic i d’innovació, les actuacions següents recollides al Pla Director d’Integració dels Sistemes d’Informació 2015-2017:

 • Migració al nou sistema de gestió d’abonats: AquaCIS.
 • Canvi al nou sistema de suport de la gestió administrativa: Sage Murano.
 • Implantació de caixers externs per als tràmits dels clients.
 • Sistema corporatiu de gestió documental.
 • Ordre de treball digital (GOT) i gestió d’incidències.
 • Sistema de gestió d’activitats empresarials (GAE).
 • Comptadors intel·ligents i telemesura.
 • Projecte mobilitat (tauletes, PC, telèfons intel·ligents, etc.).
 • Sistema de telecontrol (SCADA): millora del sistema i ampliació a la xarxa de clavegueram.
 • Extranet/geoportal.
 • SIG BDD espacial i integració amb SCADA i MODEL.
 • GMAO: sistema de suport per a la gestió avançada del manteniment.

En aquesta línia, alguns dels darrers projectes tecnològics que s’han estat implantant i millorant són:

El sistema d’informació geogràfica (SIG)

L’aplicació de la tecnologia SIG permet a Aigües de Mataró dotar els sistemes de gestió corporatius de les capacitats de visualització sobre el territori i d’anàlisi espacial tant de les infraestructures i dels usuaris com de les interrelacions. A més a més, gràcies a la tecnologia web i mòbil, estén aquesta potència a tota l’organització.

En col·laboració amb AICSA (Aigües de Castellbisbal) i AVSA (Aigües de Vic), Aigües de Mataró desenvolupa i comercialitza GeoPlus NetAqua i NetSanea®, una plataforma SIG d’ajut a la gestió, explotació i manteniment dels serveis d’aigua potable i clavegueram, respectivament, implantada en altres empreses del sector.

Lectura de comptadors a través de la ràdio

Es disposa d’un sistema que permet poder realitzar les lectures dels comptadors a distància, via ràdio, així com analitzar i controlar els consums. Durant el 2015 s'aconseguí que el 59% del total siguin comptadors electrònics amb la possibilitat de lectura a distància; se'n van instal·lar 958 i se'n van renovar 5.510.

Telecomandament

Permet la gestió centralitzada de les instal·lacions de la xarxa d’abastament de forma telecomandada, amb una seguretat i estabilitat més grans, per poder controlar i tenir informació en temps real dels nivells, els volums, les pressions, els cabals i l’estat general del sistema, i actuar de forma instantània o programada. També permet controlar i fer el seguiment de les fuites de les xarxes de subministrament d’aigua potable i de reg.

Gestió dels abonats

El mes de maig de 2015 s’implantava el nou programa d’abonats AquaCIS per millorar el servei i les funcionalitats en relació amb la gestió d’avisos, atenció al client, contractació, pressupostos, lectures, facturació i ordres de treball. Aquest nou programa integra el gestor documental Alfresco i OM Java, l’eina que permet realitzar els impresos de la companyia. AquaCIS II és l’eina que resol la feina dels pressupostos i la facturació.

Oficina en línia

Aquesta oficina integrada al web corporatiu permet als abonats consultar lectures i consums, visualitzar i imprimir les factures, consultar i modificar les dades del contracte, sol·licitar la factura sense paper i enviar sol·licituds, queixes, reclamacions o qualsevol sol·licitud d’informació, així com el pagament de factures en línia. Amb tota seguretat, sense desplaçaments i a qualsevol hora. S’està fent un estudi per facilitar als abonats més gestions en línia, per apropar la companyia a les llars fent-la més accessible a tothom.

Web corporatiu

Un canal de comunicació amb el client per donar accés als serveis que ofereix la companyia, a les informacions de les incidències a la xarxa o a les últimes novetats de la companyia. A través del web, el ciutadà pot tenir accés a les dades de la companyia amb la màxima transparència. 

Telegestió

Des del 2015 és possible realitzar cobraments per telèfon, un altre servei que pretén facilitar les gestions als abonats.

Gestió d’expedients de contractació

Per gestionar el procés de contractació de serveis i obres, des de la licitació fins a l’adjudicació i el contracte, per assegurar la transparència, l’aplicació de les normes de contractació i la millora de l’accés públic a aquesta informació, a través del perfil del contractant al web corporatiu.

Sistema de gestió integral de compres

Per gestionar tot el cicle integral, des d’una necessitat de compra, sol·licitud d’ofertes, comandes, ordres de treball associades, fins a l’enllaç amb la facturació i la comptabilitat.