Back to top

Línies d'actuació

Objectiu social i valors corporatius

 Aigües de Mataró té per objectiu la gestió directa dels serveis públics de subministrament d’aigua potable, el sanejament i la depuració de les aigües residuals i, en concret, la gestió de la xarxa de clavegueram de la ciutat, el servei públic del laboratori municipal i la gestió de les infraestructures urbanes que tenen relació directa amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua, així com de les energies renovables provinents de serveis públics i d’instal·lacions mediambientals.

La missió d’Aigües de Mataró és «satisfer plenament les necessitats i expectatives dels ciutadans i usuaris del servei, mitjançant el compliment dels valors corporatius i aplicant la política de qualitat, medi ambient i seguretat, adaptant-se a les noves realitats i superant i assolint noves fites de l’àmbit del cicle integral de l’aigua, l’energia i el medi ambient».

Els valors d’Aigües de Mataró són els pilars de les línies d’actuació:

  • L’excel·lència en la prestació dels serveis.
  • El compromís de satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans, facilitant el diàleg i la comunicació.
  • La responsabilitat econòmica, social i mediambiental per dur a terme el desenvolupament del negoci sostenible.
  • L’aplicació de la innovació tecnològica orientada a la millora contínua dels processos, productes i serveis.
  • El comportament ètic i coherent en les relacions humanes.

Estrategies educació sostenibilitat

Xarxa Responsabilitat Social

Agenda 21

Estalvi aigua

Campanya Estalvi

Com estalviar aigua

Recicla l'oli