Back to top

Mataró Ràdio - Entrevistes

2016/06/07 Entrevista sobre les diferents parts que formen la factura de l'aigua i el Cànon Social.
2016/05/03 Entrevista sobre les lectures, els avisos d’avaries, la instal·lació, retirada i substitució de comptadors, etc.
2016/04/05 Entrevista sobre l’ús de l’aigua pròpia, aigua de pous i mines, dins la xarxa d’abastament d’Aigües de Mataró.
2016/03/01 Entrevista sobre les diferents obres que es contemplen dins del Pla Director d'Abastament i el Pla Director del Clavegueram per al 2016.
2016/02/14 Especial Fira de l'Arbre i la Natura. Entrevista al President Manel Mas i al Director Gerent Antoni Uix.
2016/02/02 Informar dels dos medis d'acció social de la companyia, que són el Fons Social i la Tarifa Social. Explicar que és la Tarifa Social i el Fons Social, i com es poden tramitar cadascun i a qui va adreçat.
2015/12/01 Informar sobre el preu de venda del m3 d'aigua l'any 2016. Explicació que és la Tarifa Social i les persones que s'hi poden acollir i com afecta la reducció del preu del m3 de l'aigua. Les parts de la factura de l'aigua. Fons Social.
2015/11/03 Explicació sobre que és la legionel·la, quins perills comporta per a la salut i com podem fer per evitar-la.
2015/10/06 Fonts Ornamentals, emplaçament i origen. Explicació de com es fa el seu manteniment, i conscienciació a la ciutadania sobre les fonts ornamentals que són un bé comú i s'ha de fer un bon ús.
2015/07/07 Què entén Aigües de Mataró per Qualitat i com es demostra aquesta preocupació per la Qualitat? Que significa que AMSA disposa d'un sistema de gestió de qualitat? El compromís amb la qualitat està avalada per la certificació ISO.

Pàgines