Back to top

Mataró Ràdio - Entrevistes

2016/09/06 Entrevista sobre el Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient d'Aigües de Mataró.
2016/07/05 Entrevista sobre la funció de la Xarxa de Clavegueram i els elements que en formen part com els embornals, pous, escomeses, sobreeixidors, bombaments i sorrers.
2016/06/07 Entrevista sobre les diferents parts que formen la factura de l'aigua i el Cànon Social.
2016/05/03 Entrevista sobre les lectures, els avisos d’avaries, la instal·lació, retirada i substitució de comptadors, etc.
2016/04/05 Entrevista sobre l’ús de l’aigua pròpia, aigua de pous i mines, dins la xarxa d’abastament d’Aigües de Mataró.
2016/03/01 Entrevista sobre les diferents obres que es contemplen dins del Pla Director d'Abastament i el Pla Director del Clavegueram per al 2016.
2016/02/14 Especial Fira de l'Arbre i la Natura. Entrevista al President Manel Mas i al Director Gerent Antoni Uix.
2016/02/02 Informar dels dos medis d'acció social de la companyia, que són el Fons Social i la Tarifa Social. Explicar que és la Tarifa Social i el Fons Social, i com es poden tramitar cadascun i a qui va adreçat.
2015/12/01 Informar sobre el preu de venda del m3 d'aigua l'any 2016. Explicació que és la Tarifa Social i les persones que s'hi poden acollir i com afecta la reducció del preu del m3 de l'aigua. Les parts de la factura de l'aigua. Fons Social.
2015/11/03 Explicació sobre que és la legionel·la, quins perills comporta per a la salut i com podem fer per evitar-la.

Pàgines