Back to top

Mataró Ràdio - Entrevistes

2010/11/02 Distribució de la xarxa d'aigua potable i de clavegueram
2010/10/05 La qualitat de l'aigua. Tasques del laboratori.
2010/09/07 Origen de l'abastament i gestió de l'aigua.
2010/07/13 Nou Director Gerent d'Aigües de Mataró
2010/07/06 La Innovació. Els comptadors mecànics i els comptadors electrònics. La facturació.
2010/06/01 L'aigua al món. Gestió integral de l'aigua.
2010/05/25 Evolució històrica de la companyia Aigües de Mataró.

Pàgines