Back to top

Memòries i Plans Directors

Les Memòries que edita Aigües de Mataró regularment són un mitjà per retre comptes i de transparència d’una empresa pública envers els seus propietaris, els ciutadans i ciutadanes de Mataró, i envers els organismes amb els quals treballa i col•labora.

Els plans directors són estudis de planejament estratègics de la companyia per al futur, per tal de garantir que el servei d’abastament d’aigua, de clavegueram i de TubVerd de la ciutat, de la ciutat segueixin essent serveis públics amb el màxim de visió d’excel•lència, i que permetin el desenvolupament a mitjà i llarg termini de la nostra ciutat.

Resum - Pla Director de l'Aigua de Mataró (PDAM 2011 - 2025)

Pla Director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM 2003-2018)

Ampliació del Pla Director de Clavegueram de Mataró (2020)

Pla Director de Comptadors 2021-2026

Pla Director del Laboratori (2021-2024)

Pla Director del TubVerd (PDTV)

Pla Estratègic Aigües de Mataró 2020-2025

Memòria d'activitats 2019-2022

Memòria d'activitats 2021 i seguiment del Pacte Global

Seguiment dels compromisos del Pacte Mundial de l’ONU 2020

Memòria d'activitats 2021 i seguiment del Pacte Global

Memòria d'activitats 2020

Memòria d'activitats 2019

Memòria d'activitats 2017

Memòria d'activitats 2015-2018

Memòria d'activitats 2016

Memòria d'activitats 2015

Memòria d'activitats 2011-2015

Memòria d'activitats 2013

Memòria d'activitats 2007-2011

Memòria d'activitats 2009

Memòria d'activitats 2008