Back to top

Cànon de l'aigua publicat a l'article 43 de la Llei 2/2015 de l'11 de març de pressupostos per la Generalitat de Catalunya

Cànon de l'aigua publicat a l'article 43 de la Llei 2/2015 de l'11 de març de pressupostos per la Generalitat de Catalunya