Back to top

Conveni d'aplicació de mesures d'atenció solidària a persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb el subministrament bàsic d'aigua

Conveni d'aplicació de mesures d'atenció solidària a persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb el subministrament bàsic d'aigua

Tipus: 
Conveni de col·laboració
Entitat: 
Agència Catalana del Consum
Data signatura: 
Dijous, 10 Novembre, 2016
Data fi: 
Vigència des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2016, sent prorrogable per terminis d'any natural