Back to top

Reurbanització del Camí Ral de la Mercè

El projecte, està emmarcat dins del Pla d’Impuls al Centre i aprofita les obres de reurbanització d’aquest eix urbà per renovar i millorar la xarxa d’aigua i clavegueram de la zona. 

El clavegueram de la zona presentava un estat de conservació deficient, sobretot en el tram entre el carrer de la Cooperativa i el carrer de Cosme Churruca que, en els darrers anys, havia motivat contínues reparacions. També està prevista la substitució de tots els embornals i es connectaran els claveguerons a les finques.Està prevista la construcció de set pous de registre, i per últim, està prevista la retirada i demolició de la xarxa antiga. 

La millora a la xarxa de subministrament d’aigua està emmarcada dins del Pla Director de l’Aigua i consisteix la substitució dels tubs antics per tubs de fosa dúctil. També es canviaran totes les vàlvules i els hidrants.  

L’obra s’ha adjudicat a CospLaan Obras y Servicios Laantit S.S i la part mecànica serà realitzada per Aigües de Mataró. 

Afectacions: 

Dilluns 12 de juliol quedarà tallada la circulació entre el carrer d’Iluro i el carrer de Lepant. 

A partir del 19 de juliol i durant dues setmanes, la cruïlla del Camí Ral amb el carrer d’Iluro quedarà tallada a la circulació. 

El carrer de la Cooperativa, canviarà de sentit, provisionalment, entre el carrer dels germans Thos i Codina i el carrer de Casto Méndez de Núñez. 

Hi haurà afectacions al trànsit de vianants a les voreres, a la circulació i a l’estacionament de vehicles. Els accessos als guals tindran afectacions puntuals i sempre amb previ avís.  

Cost: 
560.379.42 € (IVA incl.)
Data d'Inici: 
12/07/21
Durada: 
8 mesos
Estat: 
En curs