Back to top

Projecte de TubVerd al polígon del Cros d’Argentona

Projecte iniciat el 23 d’agost de 2021 i emmarcat dins el Pla Director del TubVerd, preveu ampliar la xarxa de TubVerd des de la riera d’Argentona, a l’altura del Mas Costabella fins al carrer Garbí, al polígon industrial El cros d’Argentona, per tal de donar servei d’energia tèrmica al sector. 

La xarxa anirà majoritàriament soterrada, amb l’excepció del tram que transcorre pel pont que creua la riera d’Argentona, que serà aèria pel costat de mar. 

L’ampliació de la xarxa permetrà a empreses, com l’escorxador Viñals Soler, connectar-se a la xarxa del TubVerd i beneficiar-se dels avantatges de les energies renovables, com la reducció d’emissions de CO₂ i la reducció dels gasos d’efecte hivernacle. 

L’obra ha estat adjudicada a SORIGUÉ ACSA Obras e Infrastructuras SAU. 

Afectacions: 

Les obres afectaran el trànsit rodat. Prèviament es realitzaran desviaments provisionals per alliberar l’espai on està previst actuar i així evitar els talls de circulació. 

Cost: 
236.146,44 € (IVA inclòs)
Data d'Inici: 
23/08/21
Durada: 
Quatre mesos
Estat: 
En curs
Rotonda del Mas Costabella.