Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament del Torrent de la Pólvora, el carrer de Sevilla i entorns

El projecte s’ha iniciat el 10 de novembre i està emmarcat dins del Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025). Permetrà la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer del riu Segura, del Torrent de la Pólvora i del carrer de Sevilla, en els trams compresos entre el carrer de Sant Domènec i el carrer Transversal, al barri de Cirera.

Les obres consisteixen en la instal·lació de 372 metres lineals de noves canonades, acompanyades de vàlvules de maniobra i descàrregues per al correcte funcionament de la xarxa.

Per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, s’instal·laran canonades provisionals per donar servei als abonats mentre es realitza la retirada dels elements actuals.

La rasa per la instal·lació de les canonades d’abastament va, majoritàriament, per la vorera. D’aquesta manera la circulació de vehicles no es veurà afectada, excepte en els trams on hi ha cruïlles o en els moments on es faci la retirada de la xarxa existent. En aquests casos, es tallarà el trànsit de manera puntual.

Els treballs que comprenen l’obra civil han estat adjudicats a l’empresa García Cano e Hijos, S.A., i l’obra mecànica serà realitzada per Aigües de Mataró.

Afectacions:

Les obres afectaran el trànsit rodat de manera puntual i amb previ avís.

Cost: 
136.314,16 € (IVA inclòs)
Data d'Inici: 
10/11/21
Durada: 
10 setmanes
Estat: 
Finalitzada