Back to top

Aigües de Mataró amplia la xarxa de clavegueram a les platges de Sant Simó i del Callao

Aigües de Mataró va iniciar el dilluns 21 de febrer els treballs d’ampliació de la xarxa de clavegueram per al desguàs de les aigües residuals de les guinguetes de les platges de Sant Simó i del Callao.

L’objectiu d’aquestes obres és millorar les condicions sanitàries de les platges, amb la connexió de les aigües residuals generades per les guinguetes a la xarxa de clavegueram urbana, evitant els lavabos químics i altres instal·lacions amb prestacions inferiors. L’actuació, que compta amb els permisos per part de la Generalitat, afecta a tres guinguetes i a la concessió ubicada a Sant Simó.

Es preveu instal·lar nous col·lectors  d’aigües residuals per a la guingueta de la Confraria de Sant Elm, per a la platja del Callao i per a la platja de Sant Simó. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i ventoses necessàries per al correcte funcionament de la xarxa.

L’obra civil ha estat adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, S.A. i l’obra mecànica, la realitza Aigües de Mataró.

 

 

Cost: 
78623,05 € (IVA inclòs)
Data d'Inici: 
21/02/22
Durada: 
2 mesos
Estat: 
Finalitzada