Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament dels carrers dels entorns a la plaça de Catalunya i a la ronda de Leopoldo O’Donnell

L’actuació s’emmarca dins del Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025) i va començar el dilluns 27 de juny. Consisteix en la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua dels carrers de Domènec Matheu, de Bonaventura Carles Aribau, de Joan Bialet i Massé, d’Antoni Comas i Pujol. També es renovarà la plaça de Catalunya en el tram comprès entre el carrer de Joan Bialet i Massé i el carrer Bonaventura Carles Aribau; i la ronda de Leopoldo O’Donnell en el tram comprès entre el carrer d’Antoni Comas i Pujol i el carrer de Jeroni Pujades, al barri de Peramàs.

Les obres consisteixen en la instal·lació de 471 metres lineals de noves canonades de diferents materials i diàmetres. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa.

En el transcurs de l’obra, per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, s’instal·laran canonades provisionals per donar servei als abonats mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

En les instal·lacions d’abastament, la rasa va majoritàriament per la vorera així que la circulació de vehicles no es veurà afectada, exceptuant els trams on hi ha cruïlles i per la retirada de la xarxa existent, moment que el trànsit s’haurà de tallar de manera puntual.

Les obres es realitzaran per fases per minimitzar afectacions i de manera que sempre hi hagi pas habilitat per als vianants.

L’obra civil ha estat adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, S.A, i l’obra mecànica la realitza Aigües de Mataró.

 

 

 

Cost: 
199058,48 € (IVA inclòs)
Data d'Inici: 
28/06/22
Durada: 
13 setmanes
Estat: 
Finalitzada
Foto renovació xarxa carrer Matheu