Back to top

Renovació del clavegueram del carrer de l'Abat Antoni M. Marcet

Aigües de Mataró ha iniciat els treballs de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer de l'Abat Antoni Maria Marcet, en el tram entre els carrers de Sant Ignasi de Loiola i el carrer d'Àvila.

La xarxa de clavegueram del carrer, actualment està formada per una doble canonada que transcorre per ambdues voreres del carrer. Això dificulta el seu manteniment i impossibilita la construcció de pous de registre, ja que per la vorera hi passen altres serveis.

La renovació contempla la construcció d'una única canonada que passarà per l'eix de la calçada i millorarà la capacitat de drenatge del carrer. També s'instal·laran nous pous de registre, es faran nous claveguerons i connexions als embornals.

La rasa es realitzarà per la calçada per la instal·lació de la nova xarxa de clavegueram, i per les voreres, per retirar l’antiga i per fer les connexions als claveguerons.

Durant les obres s’afectarà el trànsit de vianants a les voreres i la circulació i estacionament de vehicles. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís.

Les tasques de renovació aniran unides a la reurbanització del carrer que fa l’Ajuntament de Mataró. El carrer es es pavimentarà com l’altre tram del carrer ja executat: la calçada amb una mescla bituminosa en calent i les voreres de panot. Podeu consultar el projecte AQUÍ

Dimecres 16 de novembre, va tenir lloc una reunió amb els veïns de la zona per explicar amb detall l'abast de les obres. La reunió es va celebrar a la sala d'actes del Centre Cívic de Molins i va comptar amb la presència de la regidora Elisabet Ruiz Moreno, tècnics municipals i d’Aigües de Mataró

Les obres de la xarxa de clavegueram tenen una durada prevista de 5 setmanes i han estat adjudicades a García Cano e Hijos.

Cost: 
114.526,50 IVA Inclòs
Data d'Inici: 
23/11/22
Durada: 
5 setmanes
Estat: 
Finalitzada
Plànol del carrer de l'abat Antoni M. Marcet
Foto del carrer de l'Abat Antoni Maria Marcet
Foto del carrer de l'Abat Antoni Maria Marcet