Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua i de clavegueram del carrer d’Antoni Cuyàs i Sampere

Aigües de Mataró inicia el dia 23 de novembre els treballs de renovació de les xarxes d’abastament d’aigua potable i de clavegueram del carrer d’Antoni Cuyàs i Sampere.

Seguint els criteris del Pla Director de l'Aigua i del Pla Director del Clavegueram, es renoven les xarxes d'abastament i clavegueram del carrer d'Antoni Cuyàs i Sampere, per tal de resoldre les deficiències detectades. 

Respecte a la xarxa d’abastament d’aigua potable, se substituiran les canonades actuals per 170 metres de tubs de polietilè de diàmetre de 90 mm, així com les descàrregues i les vàlvules de maniobra necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa. Per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei s’instal·laran canonades provisionals per garantir l’abastament d’aigua potable mentre es realitzen les tasques de retirada de l’antiga canonada i la instal·lació de la nova.

En l’obra de la xarxa de clavegueram es preveu la construcció de 100 metres de tubs de PVC de 400 mm de diàmetre. Els claveguerons i connexions dels embornals també es faran amb tub de PVC, i es preveu la construcció de dos pous de registre.

Durant les obres s’afectarà el trànsit de vianants a les voreres i la circulació i estacionament de vehicles. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís. Les obres es realitzaran per trams per provocar les mínimes molèsties possibles.

Les tasques de renovació aniran unides a la reurbanització del carrer que fa l’Ajuntament de Mataró, i en podeu consultar el projecte AQUÍ.

Es preveu que l’obra de les xarxes d’aigua potable i sanejament hagi finalitzat al febrer. Després es faran els treballs de reurbanització, adjudicats per l’Ajuntament a l’UTE construccions Deumal SA i Vialitat i Serveis SLU en el marc de les actuacions del Pla de millora de paviments (més de 50 actuacions a tot Mataró amb un cost de prop de 2,3 milions). La reurbanització és farà amb llamborda prefabricada de formigó. La finalització del conjunt d’actuacions al carrer de d’Antoni Cuyàs i Sampere està prevista per al 15 d’abril

El projecte es va presentar als veïns en una reunió celebrada el passat dilluns 21 de novembre, a la sala d'actes del Centre Cívic Espai Gatassa, on van assistir la regidora Elizabet Ruiz Moreno, els tècnics municipals i els tècnics responsables de les obres.

Les obres que executa Aigües de Mataró tenen una durada prevista de 12 setmanes. L'obra civil estat adjudicada a García Cano e Hijos, i l'obra mecànica la duu a terme Aigües de Mataró.

 

 

Cost: 
175.293,95€ IVA Inclòs
Data d'Inici: 
23/11/22
Durada: 
12 setmanes
Estat: 
Finalitzada
Vista del carrer d'Antoni Cuyàs i Sampere abans de començar les obres