Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament dels carrers de Sant Cugat, de Javier Castaños, de Pasadena i la ronda de Francesc Macià

Aigües de Mataró ha iniciat les obres de renovació de la xarxa d'abastament dels carrers de Sant Cugat, de Javier Castaños, de Pasadena i la ronda de Francesc Macià.

Els treballs contemplen la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua a la ronda de Francesc Macià, en el tram comprès entre el carrer de Rosa Sensat i el carrer de Sant Cugat; el carrer de Sant Cugat, en el tram comprès entre la ronda de Francesc Macià i el carrer de Pepeta Moreu; carrer de Javier Castaños en el tram comprès entre la ronda de Francesc Macià i el carrer de Pepeta Moreu, i el carrer de Pasadena, al barri de Pla d’en Boet.

Les obres consisteixen en la instal·lació de 332 metres lineals de noves canonades de diferents materials i diàmetres. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa.

En el transcurs de l’obra, per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, s’instal·laran canonades provisionals per donar servei als abonats mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

En les instal·lacions d’abastament, la rasa es realitzarà per trams i majoritàriament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha encreuaments de carrers. La circulació de vehicles es veurà afectada  en els dos encreuaments projectats al carrer de Sant Cugat i al carrer de Pepeta Moreu (3 a 4 dies) i només s’ocuparà la part del encreuament i es deixarà l’entrada al carrer per l’altra banda no afectada. Per altra banda, les afectacions per la retirada de la xarxa existent seran molt puntuals, amb un termini de 4 hores per cada tram.

En funció dels trams de l’obra s’afectarà el pas de vianants a les voreres, i la circulació i l’estacionament de vehicles a la calçada. El trànsit de vehicles s’haurà de tallar puntualment en els encreuaments per la calçada, segons vagi evolucionant l’obra.

La reposició de la vorera es farà majoritàriament amb panot. Per garantir la continuïtat dels paviments existents, la reposició de les rases es farà amb materials de les mateixes característiques dels que hi ha ara.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa Catalana Empordanesa de Serveis, SL y l'obra mecànica, que fa Aigües de Mataró. 

Fases i previsions:

Fase 1: Afectacions al carrer de Sant Cugat

El carril en sentit Girona del carrer de Sant Cugat en el tram comprès entre la ronda de Francesc Macià i el carrer de Pepeta Moreu, està tallat al trànsit des de dilluns, 19 de desembre fins el divendres , 23 de desembre inclòs.

La zona d’aparcament del c. de Sant Cugat entre rda. de Francesc Macià i el passatge dels Comptes Mir i Borrell, aproximadament, s’ha reservat per material.

A la ronda de Francesc Macià, davant del número 61 també s’ha reservat una zona per aplegament de material.

 

Fase 2: Afectacions al carrer de Pasadena i carrer de Javier Castaños

En el carrer de Pasadena ocupació de la vorera dels números parells per l’obertura de la rasa.

Es facilitarà un passadís pel pas de vianants ocupant parcialment la calçada. La zona d’aparcaments del costat senar es reservarà per la circulació de vehicles. Al carrer de Javier Castaños es reservarà 40 m de zona d’aparcament (pendent d’ubicar) per material de l’obra.  

Fase iniciada el dijous dia 22 de desembre.

Durada prevista 2-3 setmanes (segons evolució de l’obra)

 

Fase 3: Afectacions al carrer de Sant Cugat

 El carril en sentit Girona del carrer de Sant Cugat en el tram comprès entre la ronda de Francesc Macià i el carrer de Pepeta Moreu, està tallat al trànsit des de dilluns, 9 de gener fins el divendres, 27 de gener inclòs.

S’ocuparà parcialment la vorera dels nombres senars per obertura de la rasa i el carril en sentit Girona s’ocuparà per facilitar el pas de vianants.

A la banda dels nombres parells, hi haurà una altra rasa a la vorera i es reserva la zona d’aparcament per permetre el pas de vianants i fer aplegament de material de l’obra.

Finalment, es reservarà una plaça d’aparcament a cada costat del carrer de Pepeta Moreu per facilitar el gir dels camions.

Inici previst 9 de gener

 

Cost: 
191.135,46 € IVA inclòs
Data d'Inici: 
28/11/22
Durada: 
11 setmanes
Estat: 
Finalitzada
Canonades a la ronda Francesc Macià