Back to top

Renovació de la xarxa de clavegueram del carrer de Sant Domenico Savio

Aigües de Mataró iniciarà pròximament les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer de Sant Domenico Savio. Les obres aniran acompanyades de la reurbanització del carrer, que farà l'Ajuntament de Mataró en el marc del Pla de millora dels paviments.

L’obra de la xarxa clavegueram durarà 9 setmanes i després es faran els treballs de reurbanització. La finalització del conjunt d’actuacions està prevista fins a mitjan de juny.

Durant les obres el carrer estarà tallat al trànsit i s’afectarà l’estacionament de vehicles. També afectarà les cruïlles del carrer Sant Domenico Savio  amb els carrers del Sol i de Burriac, que es tallaran al trànsit durant les actuacions. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís.

El projecte es va presentar als veïns en una reunió que es va celebrar dimecres 18 de gener, a les 18 hores, a l'Espai Gatassa (carrer de Josep Montserrat i Cuadrada n.1), i on van assistir la regidora Elisabet Ruiz Moreno, els tècnics municipals i els tècnics responsables de les obres.

Afectacions actuals

La cruïlla del carrer de Burriac amb el carrer de Sant Domenico Savio romandrà tallada al trànsit del 30 de gener al 3 de febrer a causa de les obres. Els dos trams del carrer de Burriac fins a la cruïlla amb Sant Domenico Savio quedaran en format de cul-de-sac.

S'estableix un recorregut alternatiu al carrer de Burriac pel carrer de Maria Auxiliadora i el carrer de la Gatassa.

ACTUALITZAT A 27-1-2023

Cost: 
206.422,39 € IVA inclòs
Data d'Inici: 
23/01/23
Durada: 
5 mesos
Estat: 
En curs
plànol del carrer de Sant Domenico Savio amb zona marcada d'afectació de les obres