Back to top

Renovació de la xarxa d'abastament del carrer de Tossa, el carrer de Sant Pol, el carrer Pineda i el carrer de Malgrat

Aquesta actuació està emmarcada en el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró i contempla la renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer de Tossa, del carrer de Sant Pol; i dels carrers de Malgrat i de Pineda, en els trams compresos entre el carrer de Sant Pol i el carrer de Lloret de Mar, al barri de la Llàntia.

Les obres consisteixen en la instal·lació de 399 metres lineals de noves canonades de diferents materials i diàmetres. També s’instal·laran vàlvules de maniobra i descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa.

En el transcurs de l’obra, i per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, s’instal·laran canonades provisionals per donar servei als abonats mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

Les obres es realitzaran per fases per minimitzar afectacions i de manera que sempre hi hagi pas habilitat per als vianants. En funció dels trams de l’obra s’afectaran les voreres, i la circulació i l’estacionament de vehicles. El trànsit de vehicles només s’haurà de tallar puntualment en els encreuaments per la calçada i segons evolucioni l’obra. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís.

Els treballs d'obra civil han estat adjudicats a l’empresa Catalana Empordanesa, de Serveis, SL, i l’obra mecànica la realitza Aigües de Mataró.

Les obres es van iniciar dilluns 23 de gener.

Cost: 
166.689,66 € IVA Inclòs
Data d'Inici: 
23/01/23
Durada: 
11 setmanes
Estat: 
Finalitzada
Plànol de la zona afectada per l'abast de l'obra
Imatge del carrer de Tossa
Imatge del carrer de Tossa