Back to top

Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua i de clavegueram del carrer d'Agustín Argüelles, carrer Nou de les Caputxines i carrer del Bisbe Francesc de Paula Mas

ACTUALITZAT A 5-5-2023

Afectacions actuals

FASE 6, inici el 8 de maig. 

El carrer d'Agustín Argüelles, en el tram entre el carrer de Mossèn Ramon Fornells i el carrer d'Onofre Arnau romandrà tallat al trànsit.

Al carrer del Bisbe Francesc de Paula Mas no s'hi podrà accedir ni estacionar.

El carrer d'Onofre Arnau quedarà en cul-de-sac, per facilitar l'accés als guals de la zona i l'accés a l'aparcament de l'Escola Oficial d'Idiomes.

El vial del costat muntanya de la plaça de Mossèn Manuel Blanch canviarà de sentit per donar sortida als vehicles del carrer de Mossèn Ramon Fornells.

Durada prevista, fins a finals de juny.

 


El pròxim 6 de febrer s’inicien les obres de renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram dels carrers d’Agustín Argüelles, Nou de les Caputxines i Bisbe Francesc de Paula Mas, prèvies a la pavimentació d’aquesta zona, on també s’inclou el carrer d’Onofre Arnau, que durà a terme l’Ajuntament en el marc del Pla de millora de paviments.

La intervenció en aquests carrers del barri de l’Eixample, es fa seguint els criteris del Pla Director de l’Aigua i renovació del Clavegueram de Mataró, amb l’objectiu de resoldre les deficiències detectades.

Respecte a la xarxa d’abastament d’aigua potable se substituiran les canonades actuals per 174 metres de tubs de diferents materials i diàmetres, així com les descàrregues i les vàlvules de maniobra necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa. També s’instal·laran 3 nous hidrants per millorar la cobertura contra incendis de la zona. Per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei s’instal·laran canonades provisionals per garantir l’abastament d’aigua potable mentre es fan les tasques de retirada de l’antiga canonada i la instal·lació de la nova.

En l’obra de la xarxa de clavegueram es preveu la construcció de 352 metres de tubs de PVC de diferents diàmetres. Els claveguerons i connexions dels embornals també es faran amb tub de PVC, i es preveu la construcció de nou pous de registre.

Durant les obres s’afectarà el trànsit de vianants a les voreres i la circulació i estacionament de vehicles. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís. Les obres es realitzaran per trams per provocar les mínimes molèsties possibles.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa Construcciones García Cano e Hijos, SL i l’obra mecànica, que fa Aigües de Mataró.

La planificació de les obres i les afectacions previstes es van explicar ahir dimecres, 1 de febrer als veïns i veïnes de l’àmbit en una reunió informativa celebrada a la Sala Polivalent del Cafè Nou (La Riera, 123). A la reunió van assistir, els tècnics municipals i d’Aigües de Mataró responsables de les obres.

Podeu descarregar el dossier amb les afectacions AQUÍ. 

Cost: 
528.678,45 IVA inclòs
Data d'Inici: 
06/02/23
Durada: 
20 setmanes
Estat: 
En curs
Mapa dels carrers d'Agustín Argüelles, Nou de les Caputxines i Bisbe de Francesc de Paula Mas