Back to top

Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua del carrer de Santiago Rusiñol

Aigües de Mataró té previst iniciar dilluns 3 d'abril, les obres de renovació de la xarxa d'abastament del carrer de Santiago Rusiñol, en el tram comprès entre el carrer de Josep Punsola i la ronda de Rafael Estrany.

Aquesta actuació ve sobrevinguda pel nombre d'avaries que la canonada actual ha tingut darrerament.

L'actuació consisteix en la instal·lació de 130 ml de canonada de polietilè. La rasa es realitzarà per la vorera, per trams, i només moments puntuals serà necessari afectar a la circulació de vehicles, els estacionaments i el trànsit de vianants.

Les obres tenen una durada prevista de 4 setmanes. L'obra mecànica la fa Aigües de Mataró per un import de 30.287,85 € IVA inclòs i l'obra civil ha estat adjudicada a Canalizaciones y Montajes AVIC SL per un import de 28.943,82 € IVA inclòs.

Cost: 
59.231.67 € IVA Inclòs
Data d'Inici: 
03/04/23
Durada: 
4 setmanes
Estat: 
En curs
Plànol carrer Santiago Rusiñol