Back to top

Obres

Finalitzades Cost (€) Durada
Reurbanització del Camí Ral de la Mercè 560.379.42 € (IVA inclòs) 8 mesos
Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable de La Rambla 49.429,86 € (IVA inclòs)

Pàgines