Back to top

Organització Institucional i estructura administrativa

1. Descripció de l'organització de l'empresa. Participació amb altres organitzacions

Òrgans de govern 

Organigrama 

Societats participades

Currículum del director gerent

Resum de les declaracions de béns patrimonials del director gerent

Convocatòries i resultat de processos de selecció de personal

Plantilla de treballadors

Relació de llocs de treball

Conveni col·lectiu 2015-2018 

2. Catàleg de serveis existents. Avaluacions de Qualitat

Tarifa de Serveis

Tarifes de conexions de clavegueram

Preus d'Aigües de Mataró - Laboratori Municipal

Tarifa Social

Avaluacions de Qualitat i certificacions vigents

Resultat d'auditories del Sistema de Gestió de Qualitat 2015

Mesures socials AMSA Octubre 2016

3. Codi ètic d’AMSA

Consulteu aquí els Compromisos Ètics d'Aigües de Mataró i les relacions amb els Proveïdors.