Back to top

Organització Institucional i estructura administrativa

1. Descripció de l'organització de l'empresa. Participació amb altres organitzacions

Òrgans de govern 

Organigrama 

Societats participades

Currículum del director gerent

Convocatòries i resultat de processos de selecció de personal

Plantilla de treballadors

Relació de llocs de treball

Conveni col·lectiu 2015-2018 

2. Catàleg de serveis existents. Avaluacions de Qualitat

Tarifa de Serveis

Tarifes de conexions de clavegueram

Preus d'Aigües de Mataró - Laboratori Municipal

Tarifa Social

Avaluacions de Qualitat i certificacions vigents

Resultat d'auditories del Sistema de Gestió de Qualitat 2015

Mesures socials AMSA Octubre 2016