Back to top

Òrgans de govern

La Junta General està composta pel Ple de l’Ajuntament de Mataró, que és l’òrgan suprem de la societat i assumeix sense cap limitació la direcció i representació de la companyia. És qui determina la composició del Consell d’Administració i nomena la presidència i els consellers.

El Consell d’Administració d’Aigües de Mataró és l’òrgan que té la facultat d’administrar, dirigir i representar la societat. És qui determina les línies d’actuació generals,  i el seu mandat es renova habitualment coincidint amb la renovació dels regidors electes. 

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró 2023:

 • President
  • Eloi Serrano Robles
    
 • Vicepresident
  • Xavier Font i Mach
    
 • Consellers
  • Joaquim Camprubí Cabané
  • Miquel Canal de Torres
  • Judith Cortés Cortés
  • Cristian Escribano Ramírez
  • Jaume Punsola Ibáñez
    
 • Secretari no conseller
  • Joan Buch Cerdà

L'Equip de Direcció té com a funció principal executar els acords del consell i exercir la direcció de tots els serveis tècnics i administratius de la companyia amb total independència. És l’òrgan de direcció, representació i gestió de l’empresa.

 • Directora Gerent
  • Raquel Compta Batet
    
 • Equip de Direcció
  • Raquel Compta Batet
  • Enric Corbella Reventós
  • David Serra Masferrer
  • Núria Montserrat Martínez
  • Noemí Sabaté Olona 
  • Isabel Colomé Marín
  • Núria Masriera Abella
  • Francesc Codony Iglesias