Back to top

Perfil del contractant (Obres, serveis i personal)

Plataforma de la Contractació Pública (a partir de gener de 2018)

El perfil del contractant és l’espai de difusió, a través d’Internet, de l’activitat contractual d’Aigües de Mataró, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Hi ha 4 anuncis de licitació a la Plataforma de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
Darrers anuncis de licitació
Obres del projecte d'urbanització del Parc de la Ronda Bellavista de Mataró
Obra del clavegueram del carrer Catalunya
Obres del projecte de l'aigua potable dels carrers Joaquim Capell, Lucius Marcius i Pompeu Fabra
Obres del projecte d'aigua potable del carrer Marathon, entre carrer l'Estadi i avinguda Gatassa

 

Codi ètic d'Aigües de Mataró

Podeu consultar aquí els Compromisos Ètics d'Aigües de Mataró i les relacions amb els Proveïdors

Instruccions de Contractació

Pot consultar les instruccions internes de contractació d’Aigües de Mataró, tenint en compte les modificacions establertes en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

Històrics de Contractació Pública d'Aigües de Mataró (fins l'any 2017)