Back to top

Pla Director de Clavegueram de Mataró 2003-2018

Des de l’any 2000, Aigües de Mataró és responsable de la gestió del manteniment i la millora de la xarxa de clavegueram de la ciutat.

La xarxa de clavegueram existent té una longitud aproximada de 230 Km i s’utilitza quasi en la seva totalitat per l’evacuació de les aigües residuals tant de les finques particulars com de l’indústria i de l’aigua pluvial, és el que s’anomena normalment xarxa unitària.

En el Ple Municipal del 12 de febrer de 2004, es va aprovar el Pla Director de Clavegueram (PDCLAM 2003-2018), per tal d’adaptar la xarxa de clavegueram tant al creixement demogràfic, com a l’increment important de superfície urbanitzada de la nostra ciutat i a les seves necessitats presents i futures. Es va preveure una implantació del PDCLAM a 15 anys, i a dia d’avui ja s’han realitzat totes les obres més importants i prioritàries previstes.

Ampliació del Pla Director del Clavegueram.

 

Pla Director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM 2003-2018)