Back to top

Pla Director de l'Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025)

El Pla Director del servei d’abastament de Mataró té per objectiu fonamental esdevenir un element bàsic de planificació que, a partir de les inquietuds i necessitats actuals, prepari el sistema d’abastament per afrontar amb garanties el creixement urbanístic previst per als pròxims vint-i-cinc anys.

Aquest Pla Director persegueix fer una presentació ordenada i sistematitzada de la informació existent en l’àmbit del servei d’abastament de l’aigua potable de Mataró, establir directrius, fites i objectius i formular un pla d’actuacions (estudis, programes i projectes) avaluades tècnicament i econòmica, i programades per als pròxims quinze anys.

Resum - Pla Director de l'Aigua de Mataró (PDAM 2011 - 2025)