Back to top

Preguntes freqüents sobre la sequera

En quina situació de sequera ens trobem? 

https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/mapa.html  

L’ACA (l’agència Catalana de l’Aigua) disposa d’aquesta pàgina amb un visor informatiu sobre els efectes de la sequera a les conques internes de Catalunya, on s’apliquen els paràmetres marcats en el Pla especial de sequera, que és l’instrument de la planificació hidrològica definida per l'Agència Catalana de l'Aigua.  En aquest visor també es pot consultar l’estat actualitzat dels embassaments.  

En aquests moments ens trobem en estat d’EXCEPCIONALITAT

Quines són les restriccions actuals? 

Podeu consultar el llistat actualitzat de les restriccions vigents a l’enllaç http://www.aiguesmataro.com/sequera 

 

Qui marca i perquè hi ha aquestes restriccions? 

El 8 de gener de 2020, el Govern va aprovar la realització d’un pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera (GOV/1/2020). Aquest pla, ha estat redactat per l'ACA i té en compte els estats i les reserves dels diferents sistemes hídrics de la zona.   

Amb aquestes mesures es vol estalviar el màxim d’aigua per tal de mantenir la ciutat per sota la dotació diària i retardar al màxim l'entrada a la fase d’emergència.   

L’objectiu d’aquest sistema és el d’actuar preventivament, de manera progressiva i seqüencialment per tal d’allargar les reserves hídriques i que els ciutadans no es vegin perjudicats. 

En data 2/3/2023 s'ha decretat l'estat d'excepcionalitat per sequera mitjançant un decret/llei, que marca les restriccions que s'aplicaran en el context de la ciutat. El pot consultar AQUÍ

 

Com pot afectar la sequera a la qualitat de l’aigua de l’aixeta? 

La qualitat de l’aigua de l’aixeta està garantida en tot moment, ja que hi hagi o no sequera, l’aigua de l’aixeta ha de ser apta per al consum humà i complir el Reial decret 3/2023, que s’estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.  

 

He notat gust de clor a l’aigua 

En estat de sequera és habitual que hi hagi variacions degut a l’origen de l’aigua. Actualment, les dessalinitzadores han augmentat la seva capacitat de producció i això pot fer que algunes persones percebin l’olor i sabor diferents del que estem acostumats, ja que la sal és un potenciador del sabor del clor. Tot i això, l’aigua de l’aixeta es pot consumir sense problemes, pel fet que en tot moment, es compleix la normativa del Reial decret 3/2023 i els valors analítics de l’aigua estan dins els paràmetres indicats.  

Per millorar el gust i olor de l’aigua abans de beure-la, recomanem deixar-la en una gerra destapada a la nevera un màxim de 24 h.  

 

Fins quan duraran les limitacions o restriccions? 

Depèn de diferents factors. En primer terme, de l’estat de sequera que estigui decretat en el nostre municipi, ja que no tots els municipis reben aigua del mateix lloc ni tenen els mateixos recursos hídrics. També cal tenir en compte la climatologia i l’estat dels embassaments, dos factors que poden allargar o escurçar els períodes de restriccions. Amb el càlcul d’aquests factors, l’Agència Catalana de l’Aigua marca la durada de les mesures que es porten a terme. 

 

És possible que Mataró pateixi restriccions d’aigua?  

Totes les mesures que s’estan prenent fins ara i, sobretot amb l’esforç de tots, van encaminades a poder mantenir el consum de la ciutat per sota de la dotació diària que estableix l’ACA. En cas d’aconseguir-ho, no s’arribarien a patir restriccions generalitzades d’aigua. Està en mans de tots retardar al màxim l’arribada d’aquestes restriccions, si la climatologia no ajuda i el nivell de les reserves hídriques continua baixant.  

 

Puc regar les plantes? 

En estat d'excepcionalitat, el reg resta prohibit, tant a l’espai públic com al privat excepte per a la realització de reg de supervivència d'arbres o plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de realitzar amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h. Només està permès fer-ho mitjançant reg gota a gota o regadora.  

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on es pot mantenir en quantitats mínimes sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes 

La prohibició del reg en estat d’excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigua de pluja recollida en teulades ni al reg amb aigües regenerades provinents d’una depuradora. En aquests casos, s’han de mantenir les limitacions establertes en l’estat d’alerta 

 

Puc netejar el meu vehicle? 

La neteja de vehicles quedarà limitada a la que es pugui fer en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat, i que comptin amb sistemes de recirculació d’aigua. Fora d’aquests establiments, es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús galleda i esponja.   

 

Puc omplir una piscina? 

L’estat d’excepcionalitat comporta una sèrie de limitacions en els usos d’aigua per l’ompliment de piscines. 

Només es permetrà en els següents casos:  

  • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.  

  • No es permet l'ompliment de piscines de nova construcció.   

  • L’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants en centres educatius. 

Aquestes limitacions no s’aplicaran a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques. 

 

A banda de les limitacions que hi ha, què puc fer per estalviar aigua? 

En aquest apartat de la nostra web, hi trobarà un recull de consells per estalviar aigua a casa.

 

Què està fent l’Ajuntament per estalviar aigua? 

L’Ajuntament de Mataró ha constituït el Comitè Municipal de Sequera, que vetlla per coordinar i aplicar les actuacions a la ciutat a partir de les directrius del Pla Especial de Sequera de la Generalitat de Catalunya i al  Pla d’Emergència per Situació de Sequera de Mataró. 

Aquest comitè, format per diferents serveis municipals i Aigües de Mataró, es reuneix periòdicament per fer el seguiment de l’estat de la sequera i coordinar les mesures que cal aplicar en cada moment per tal de garantir el subministrament d’aigua a la ciutat.  

En aquest moment s’han procedit a tancar les fonts ornamentals que no es consideren essencials pel seu ús o per a facilitar la regulació de les temperatures a l’espai públic on s’ubiquen.  

 

Què està fent la companyia d’aigua per estalviar aigua? 

Aigües de Mataró ha preparat el Pla d’Emergència per Situació de Sequera de Mataró, un document validat per l’Agència Catalana de l’Aigua on s’analitzen, tant recursos del que compta la ciutat per facilitar l’accés a l’aigua a la ciutadania com la demanda que fa la ciutat d’aquest recurs. A partir d’aquí, es marquen una sèrie de mesures que es poden portar a terme per reduir el consum segons les necessitats del moment. 

En aquests moments, Aigües de Mataró està portant a terme, des de fa temps, una campanya de sensibilització sobre les mesures que poden ajudar a l’estalvi d’aigua. També ha començat a elaborar inventaris dels elements susceptibles de patir restriccions en el seu ús o funcionament, com poden ser les piscines, les instal·lacions esportives, els sistemes de reg, entre d’altres.  

Durant l’estat d’alerta, s’augmenta la freqüència de la lectura dels comptadors, especialment dels grans consumidors les instal·lacions esportives o les instal·lacions de reg per detectar canvis en els consums i poder actuar en cas de detectar la possibilitat d’una fuita.  

 

On puc trobar més informació, sobre la sequera?  

Pots consultar la informació disponible sobre la sequera a Mataró a la pàgina https://www.aiguesmataro.com/ca/sequera 

Si necessiteu ampliar informació, ho podeu fer a la pàgina de l’Agència Catalana de l’Aigua: 

https://sequera.gencat.cat/ca/inici 

https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-sequera/