Presentació

 


Laboratori

El Laboratori Municipal d'Aigües de Mataró va ser creat l'any 1910 i està situat al carrer Hèl·lade, 17-19 de Mataró, dins de l'edifici propietat d'Aigües de Mataró, el qual n'és titular des de 1993. La superfície total del Laboratori és de 330 m2, distribuïts essencialment en dues seccions independents: Microbiologia i Química. 

La seva funció principal és la d'oferir el servei de recollida de mostres i d'anàlisi per les administracions públiques, realitzant el control de qualitat de les mostres d'Aigües de Mataró, i dels Departaments de Sanitat, Serveis Socials i Medi ambient de l'Ajuntament de Mataró.

El Laboratori realitza també anàlisis per a empreses i particulars, així com la recollida de les mostres si el client ho sol·licita.

Els tipus de mostra que s'analitzen normalment són els següents:

  • aigües de consum (xarxa de distribució, pous, mines, fonts públiques, etc.)

  • aigües residuals i industrials (control de depuradora, abocaments industrials, controls de procés, controls de corrosió)

  • aigües lúdiques (mar, piscines, fonts ornamentals)

  • sorres (platja, places públiques)

  • contaminants atmosfèrics

  • aliments

  • superfícies (control higiènic-sanitari)    

Per dur a terme les activitat enumerades es disposa dels recursos humans i tècnics adequats.El Laboratori està certificat per la norma UNE-EN-ISO/IEC 9001:2008 i acreditat com a laboratori d’assaig per la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005. L’acreditació com a laboratori d’assaig es va aconseguir el dia 17/12/2010 amb número d’acreditació 846/LE1671. S’adjunta l’abast pel qual el Laboratori Municipal està acreditat.

Té l'autorització administrativa de funcionament com a laboratori que realitza anàlisis d'aigües de consum, aliments, begudes i mediambientals, atorgada pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (Decret 126/1994).

El Laboratori està reconegut com a Establiment Tècnic Auxiliar de l'Agència Catalana de l'Aigua pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per al nivell A d'actuacions (Ordre 19/05/1995).

L’aigua de la xarxa de distribució que consumeixen tots els mataronins disposa de totes les garanties i criteris sanitaris de qualitat per al consum humà, compleix el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, i el programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya fixat per la Generalitat.

El Laboratori d’Aigües de Mataró gestiona el laboratori situat a l’estació depuradora (EDAR) de Mataró, on es realitzen les anàlisis de control de les EDAR de diverses poblacions que s’han anat incorporant en la mesura que es construïen les depuradores a la comarca. Aquestes són les de Mataró, Teià, Llavaneres, Arenys, Sant Pol, Palafolls, Pineda, Tordera i Òrrius.

El total de mostres analitzades pel Laboratori Municipal durant l’any 2015 ha estat de 34.736, de les quals 21.154 s’han analitzat al laboratori situat a les instal·lacions d’Aigües de Mataró i 13.582 al laboratori de l’EDAR de Mataró. El total de paràmetres analitzats ha estat 142.685, dels quals 109.299 corresponen al laboratori central i 33.386 al laboratori instal·lat a l’EDAR de Mataró.
 
PARÀMETRES SEGONS L’ORIGEN DE LA DEMANDA ANALÍTICA20122013201420152016
ONSUM PROPI74.77380.33882.22581.04880.463
AJUNTAMENT DE MATARÓ5.8705.8009.5536.7879.181
SERVEIS A TERCERS87.82280.27562.00054.85058.088
TOTAL168.465166.413153.778142.685147.732
   
EVOLUCIÓ DE MOSTRES AL LABORATORI20122013201420152016
AIGÜES CONSUM12.06011.93515.25315.18116.166
MEDI AMBIENT2.4402.5012.3752.3732.928
AIGÜES RESIDUALS15.51316.00215.47914.95515.674
ALIMENTS187172182195183
ALTRES2.7092.5451.8732.0321.944
TOTAL32.90933.15535.16234.73636.895
   
EVOLUCIÓ DELS PARÀMETRES20122013201420152016
AIGÜES CONSUM101.77795.320100.61391.44593.082
MEDI AMBIENT3.2413.3263.1603.1103.767
AIGÜES RESIDUALS46.66351.46939.56537.96940.210
ALIMENTS1.0861.0091.0591.0791.033
ALTRES15.69815.2899.3819.0828.442
TOTAL168.465166.413153.778142.685147.732
   
MOSTRES SEGONS L’ORIGEN DE LA DEMANDA ANALÍTICA20122013201420152016
CONSUM PROPI9.65210.77613.78014.25514.923
AJUNTAMENT DE MATARÓ9759431.5741.3551.678
SERVEIS A TERCERS22.28221.43619.80819.12620.294
TOTAL32.90933.15535.16234.73636.895