Qualitat i innovació

Qualitat

Aigües de Mataró considera la qualitat, juntament amb la innovació i la responsabilitat social factors claus i estratègics que aporten valor i milloren els serveis que gestiona la companyia i que incideixen de manera transversal en totes i cadascunes de les àrees i activitats de l’empresa. Per això s’ha dotat d’un sistema de gestió de qualitat amb mes de 80 procediments, instruccions i eines amb l’objectiu d’aconseguir els objectius fixats en matèria de qualitat.

La companyia municipal Aigües de Mataró ha assolit la renovació del Certificat d'Empresa amb Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2008. La renovació de la certificació, fa referència a tota la gestió del servei de captació, emmagatzematge, tractament, anàlisi, disseny i distribució de la xarxa d’abastament d’aigua de consum, així com la gestió del servei de recollida, transport, anàlisi i disseny de la xarxa d’aigües pluvials i residuals i la gestió i manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat de Mataró. La certificació té vigència fins l’any 2016.

Aigües de Mataró manifesta el compromís amb la qualitat, complint l’objectiu encomanat per l’Ajuntament de Mataró, de crear un model de gestió orientat al client per satisfer les seves necessitats i expectatives d’una manera eficaç i eficient. Per a la companyia, la gestió de la qualitat és un element clau en l’estratègia empresarial, i per això aquest certificació suposa un reconeixement al compromís d’Aigües de Mataró amb la qualitat.  

Per la seva banda, des de l'any 1998, el Laboratori d'Aigües de Mataró, esdeve laboratori municipal de referència comarcal i disposa de la certificació segons la norma ISO 9001:2008 ( i n'ha ampliat l'abast amb el laboratori ubicat a l'EDAR de Mataró), així com la certificació segons la norma ISO 17025 per part de l' Institut Nacional d'Acreditació (ENAC), que permet assolir les competències tècniques en la realització dels assaig en el sector mediambiental.

 

 

Fitxers adjunts: 

Política de Calidad

Certificat ISO 9001- Aigües de Mataró

Certificat ISO 9001-Laboratori

Resultat enquesta de Satisfacció de clients 2012

Resultats enquesta satisfacció dels clients 2015