Back to top

Reglament del servei

CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL II - CONTRACTACIÓ ABONATS

CAPÍTOL III - CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

CAPÍTOL IV - INSTAL·LACIONS EXTERIORS

CAPÍTOL V - INSTAL·LACIONS INTERIORS

CAPÍTOL VI - SISTEMES DE MESURAMENT

CAPÍTOL VII - CONSUM I FACTURACIÓ

CAPÍTOL VIII - SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT I RESCISSIÓ CONTRACTE

CAPÍTOL IX - TRIBUTS I ALTRES CONCEPTES

CAPÍTOL X - PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

CAPÍTOL XI - JURISDICCIÓ

CAPÍTOL XII - RÈGIM JURÍDIC APLICABLE EN SITUACIÓ D'EXCEPCIONALITAT O D'EMERGÈNCIA DE SEQUERA