Back to top

Seguiment Pressupostari

Pressupost per al 2022 d'Aigües de Mataró

Pressupost per al 2021 d'Aigües de Mataró

Seguiment pressupostari a desembre 2021

Seguiment pressupostari a setembre 2021

Seguiment pressupostari a juny 2021

Seguiment pressupostari a març 2021

Pressupost per al 2020 d'Aigües de Mataró

Seguiment pressupostari a desembre 2020

Seguiment pressupostari a setembre 2020

Seguiment pressupostari a juny 2020

Seguiment pressupostari a març 2020

Pressupost per al 2019 d'Aigües de Mataró

Seguiment pressupostari a desembre 2019

Seguiment pressupostari a setembre 2019

Seguiment pressupostari a juny 2019

Seguiment pressupostari a març 2019

Pressupost per al 2018 d'Aigües de Mataró

Seguiment pressupostari a desembre 2018

Seguiment pressupostari a setembre 2018

Seguiment pressupostari a juny 2018

Seguiment pressupostari a març 2018

Pressupost per al 2017 d'Aigües de Mataró

Seguiment pressupostari a desembre 2017

Seguiment pressupostari a setembre 2017

Seguiment pressupostari a juny 2017

Seguiment pressupostari a març 2017

Seguiment pressupostari a desembre 2016

Seguiment pressupostari a setembre 2016

Seguiment pressupostari a juny de 2016

Seguiment pressupostari a desembre de 2015

Seguiment pressupostari a setembre de 2015

Seguiment pressupostari a març de 2015