Back to top

Sistema d'informació geogràfica

L'any 1993 Aigües de Mataró, SA amb l'objectiu de millorar la gestió del servei d'abastament d'aigua, i posteriorment l'any 2000 el servei de clavegueram de la nostra ciutat, apostava per l'aplicació de noves tecnologies. 

Un exemple representatiu el trobem en el desenvolupament i implementació del nostre Sistema d’Informació Geogràfica (SIG): de l’experiència acumulada en aquests anys i de la col·laboració amb BGEO i diverses empreses del sector neix la plataforma SIG d’ajut a la gestió tècnica, l'explotació i el manteniment dels serveis d’aigua potable i clavegueram GISWATER.

La plataforma GISWATER és un producte basat completament en tecnologies de codi obert, com QGIS i PostgreSQL/PostGIS, donant lloc a dues versions perfectament diferenciades. Una versió d'escriptori orientada principalment a la digitalizació i manteniment de les infraestructures, i una versió web (BMAPS) que permet la publicació i difusió de la informació més enllà de l’entorn de treball estrictament tècnic.

PRINCIPALS FUNCIONALITATS

MANTENIMENT

 • Digitalització de la xarxa sobre la cartografia municipal.
 • Gestió d’elements de cada una de les infraestructures.
 • Modificació i consulta de les seves dades.

EXPLOTACIÓ

 • Consulta de la informació dels elements mitjançant fitxes individualitzades.
 • Integració amb el sistema de Gestió d’Abonats.
 • Gestió i publicació WEB de talls de subministrament.
 • Generació automàtica de plànols d’ajuts al personal de manteniment.
 • Consulta de la cartografia de base i enllaç a ortofotoimatges.
 • Gestió d’informació fotogràfica.
 • Inventariat d’elements.

PLANIFICACIÓ

 • Digitalització i gestió d’elements de la xarxa projectada.
 • Integració amb el software de modelització EPANET.