Back to top

Sistema d'informació geogràfica

L'any 1993 Aigües de Mataró, SA amb l'objectiu de millorar la gestió del servei d'abastament d'aigua, i posteriorment l'any 2000 el servei de clavegueram de la nostra ciutat, apostava per l'aplicació de noves tecnologies. 

Un exemple representatiu el trobem en el desenvolupament i implementació del nostre Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), avui dia consolidat com a producte comercial implementat en altres empreses del sector.

De l’experiència acumulada en aquests anys i de la col·laboració amb MPATSA (Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA) i SEYS (Semiconductores i Sistemas), neix la plataforma SIG d’ajut a la gestió tècnica dels serveis d’aigua potable i clavegueram GEOPLUS NETaqua – NETsanea.

GEOPLUS NETaqua és la solució SIG específica per a l’explotació i manteniment de la xarxa de subministrament d’aigua potable. GEOPLUS NETsanea el mòdul específic que aporta les funcionalitats necessàries per a l’explotació i manteniment de la xarxa de clavegueram.

La plataforma GEOPLUS utilitza com a software de base els productes d’Autodesk®, Autodesk Map i Autodesk Infrastructure Map Server, donant lloc a dues versions perfectament diferenciades. Una versió .MAP orientada principalment a la digitalizació i manteniment de les infraestructures, i una versió .WEB que permet la publicació i difusió de la informació més enllà de l’entorn de treball estrictament tècnic.

PRINCIPALS FUNCIONALITATS

MANTENIMENT

 • Digitalització de la xarxa sobre la cartografia municipal.
 • Gestió d’elements de cada una de les infraestructures.
 • Modificació i consulta de les seves dades.

EXPLOTACIÓ

 • Consulta de la informació dels elements mitjançant fitxes individualitzades.
 • Integració amb el sistema de Gestió d’Abonats.
 • Gestió i publicació WEB de talls de subministrament.
 • Generació automàtica de plànols d’ajuts al personal de manteniment.
 • Consulta de la cartografia de base i enllaç a ortofotoimatges.
 • Gestió d’informació fotogràfica.
 • Inventariat d’elements.

PLANIFICACIÓ

 • Digitalització i gestió d’elements de la xarxa projectada.
 • Mòdul d’exportació de dades al software de modelització EPANET i MOUSSE.