Back to top

Societats participades

Mataró Energia Sostenible S.A. (MESSA)

MESSA gestiona la xarxa urbana de distribució de fred i calor coneguda com a Tub Verd, i subministra actualment 15 GW/h de calor i 2,3 GW/h de fred a prop d’un centenar de clients. El sistema permet aprofitar l’energia sobrant d’infraestructures ambientals existents de la ciutat, com la depuradora d’aigües residuals i el tractament de residus sòlids urbans.

D’aquesta manera, es genera aigua calenta d’ús domèstic i energia per la climatització integral d‘edificis, que es transporta fins a les instal·lacions dels usuaris mitjançant un circuit tancat d’aigua calenta i fred. L’energia generada subministra calor a equipaments municipals, com l’Hospital de Mataró, la piscina municipal, escoles i poliesportius, i calor i fred als barris d’El Sorrall i El Rengle. En total, més de 18 km de canonades per tota la ciutat.

Gas Natural participa amb el 51,1% de les accions de MESSA i Aigües de Mataró, SA  es queda amb el 48,9% de les accions després d’haver adquirit a la vegada a preu simbòlic les accions de les altres dues institucions públiques que fins ara donaven suport al projecte: Eficiència Energètica de la Generalitat (EFIENSA) i l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energia (IDAE).

Així doncs, amb aquesta operació s’aconsegueix assegurar el servei i la seva expansió a la ciutat.

Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC-GIACSA)

Fundat l’any 1997, el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) és una entitat pública de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient, a través de les empreses municipals o dels instruments públics del Consorci.

CONGIAC-GIACSA és un model de gestió pública del cicle de l’aigua que aposta per la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics i defensa els interessos dels municipis. Actualment, està format per 15 societats municipals (Arenys de Munt, Campdevànol, Camprodon, El Prat de Llobregat, Figaró-Montmany, Llanars, Manresa, Mataró, Montornès del Vallès, Olost, Reus, Sant Bartomeu del Grau, Tremp,  Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú) que gestionen el cicle de l’aigua de 8 municipis catalans: Camprodon, Tremp, Campdevànol, Sant Bartomeu del Grau, Figaró-Montmany, Olost, Llanars i Montornès del Vallès.

L’aigua total subministrada per CONGIAC-GIACSA suposa aproximadament uns 40 hm3 a l’any amb una població subministrada de 612.000 habitants i una facturació total de 70 milions d’euros segons les últimes actualitzacions.

Aigües de Mataró té encomanada la gestió de l’aigua del municipi Figaró-Montmany, amb una població, el 2014, de 1.096 habitants i 615 abonats. Durant l’any 2014, s’han injectat a la xarxa d’abastament 103.579 m3 i s’han facturat als abonats 56.499 m3 d’aigua, el que suposa un rendiment del 54,5 %.

Aquagest Mediambient - Rubatec - AMSA, AIC

És l’agrupació d’empreses que juntament amb el Consell Comarcal del Maresme constitueixen SIMMAR, que és l’empresa mixta creada per gestionar els serveis de sanejament i enllumenat públic, així com altres serveis tècnics municipals englobats dins l’àmbit de la comarca del Maresme. Aigües de Mataró hi participa amb el 10 % del total.

SIMMAR té com a objecte principal la gestió dels sistemes de sanejament, de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) i dels col·lectors en alta que hi ha al Maresme. També s’encarrega de prestar serveis de recollida selectiva dels residus sòlids urbans a municipis del Maresme.

El laboratori municipal realitza totes les anàlisis d’aigües residuals per comprovar el funcionament i el control de les EDAR de la comarca del Maresme, i també realitza les anàlisis del control d’abocaments d’aigües residuals industrials que fa el Consell Comarcal del Maresme.