Back to top

Societats participades

 

Mataró Energia Sostenible S.A. (MESSA)

MESSA gestiona la xarxa urbana de distribució de fred i calor coneguda com a Tub Verd, i subministra actualment al voltant de 15 GW/h de calor i 2,3 GW/h de fred a prop d’un centenar de clients.

El sistema permet aprofitar l’energia sobrant d’infraestructures ambientals existents de la ciutat, com la depuradora d’aigües residuals i el tractament de residus sòlids urbans. D’aquesta manera, es genera aigua calenta d’ús domèstic i energia per a la climatització integral d’edificis, que es transporta fins a les instal·lacions dels usuaris mitjançant un circuit tancat d’aigua calenta i fred.

El Tub Verd dóna servei a 17 equipaments públics, dels quals 11 són equipaments municipals, 17 clients terciaris (edifici d’oficines El Rengle) i 63 habitatges corresponents a tres edificis del Rengle. Dels 17 equipaments públics, 12 són de tipus educatiu, incloent-hi el TecnoCampus Mataró-Maresme. En aquest 2016, l’Escola GEM es va incorporar a la xarxa del Tub Verd per proveir-se també d’energia verda i renovable.

Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC-GIACSA)

El Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), fundat l’any 1997, és una entitat pública de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient, a través de les empreses municipals o dels instruments públics del Consorci.

GIACSA aposta per la titularitat pública de la gestió dels recursos hidrològics i defensa els interessos dels municipis; és un model de gestió pública del cicle de l’aigua. Està formada per les societats municipals Aigües del Prat, Aigües de Manresa, Aigües de Reus, Aigües de Vilafranca i Aigües de Mataró. La Companyia gestiona el cicle de l’aigua dels municipis de Figaró-Montmany, Montornès del Vallès, Camprodon, Campdevànol, Olost, Llanars, Sant Bartomeu del Grau, Tremp i Collbató.

L’aigua total subministrada per GIACSA suposa aproximadament uns 2,75hm3 a l’any, amb una població subministrada de 36.038 habitants i una xifra de negoci de 3,4 milions d’euros.

Sanejament d'aigües residuals (Aquagest Mediambient - Rubatec - AMSA, AIE)

Aquagest-Rubatec-AMSA, juntament amb el Consell Comarcal del Maresme, constitueixen SIMMAR, l’empresa mixta creada per gestionar els serveis de sanejament i enllumenat públic, així com altres serveis tècnics municipals englobats dins l’àmbit de la comarca del Maresme.

Aigües de Mataró hi participa amb el 10% del total. SIMMAR té com a objecte principal la gestió dels sistemes de sanejament, de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) i dels col·lectors en alta que hi ha al Maresme. També s’encarrega de prestar serveis de recollida selectiva dels residus sòlids urbans a municipis del Maresme.

El laboratori d’AMSA realitza totes les anàlisis d’aigües residuals per comprovar el funcionament i el control de les EDAR de la comarca del Maresme, i porta a terme també les anàlisis del control d’abocaments d’aigües residuals industrials que fa el Consell Comarcal del Maresme.