Back to top

Tecnologia i innovació

Tecnologia i innovació

Les TIC i els sistemes d'informació de gestió de l'aigua 2015-2018

Les tecnologies de la informació i de la comunicació són un element de gran valor estratègic per garantir amb criteris d’eficiència i eficàcia un servei d’abastament d’aigua,clavegueram i de laboratori.
Aigües de Mataró va iniciar l’elaboració i el desplegament del Pla Director de Sistemes d’Informació 2015-2020, que té per finalitat orientar els esforços i les inversions en tecnologies de l’empresa en els pròxims anys.


Objectius del Pla Director de Sistemes d’Informació (PDSI 2015-2020)


• Alineació dels sistemes d’informació amb la visió estratègica de l’organització.
• Integració dels sistemes d’informació.
• Disposar d’una planificació de les inversions en TIC.
• Capacitat d’adaptació a canvis que puguin sorgir en el model de negoci.
• Desenvolupament de nous avantatges competitius a partir de l’ús de les TIC.
• Gestió efectiva i millora de la interacció amb el ciutadà.

 

Accions del Pla Director de Sistemes d’Informació per anys

2015

• Migració al nou sistema de gestió d’abonats: AquaCIS.
• Canvi al nou sistema de suport de la gestió administrativa: Sage Murano.

2016

• Es va redactar pla Director de Comptadors 2016-2020, que ens permetrà renovar progressivament la flota de comptadors fins a l’any 2020, per garantir-ne així la seva fiabilitat i per permetre anar implementant progressivament la lectura remota a tota  la ciutat. D’aquesta manera, es millora el control de fuites i la rapidesa en la detecció de fraus. A finals del 2020, es preveu que 36.000 dels 57.000 comptadors de Mataró ja permetran la telelectura.
• S’implanta un programari de gestió d’activitats empresarials, que permet controlar que les empreses proveïdores compleixin amb tots els requeriments legals necessaris per treballar amb AMSA.

 

2017

• Implantació d’un sistema de gestió de flotes.
• Millora de la ciberseguretat.
• Estudi i implantació de la gestió documental.
• Implantació del Sistema d’Informació Geogràfica GISWATER.
• Implantació del nou reglament de protecció de dades.
• Lectura d’un sector de la Llàntia amb tecnologia ràdio.
• Millora del disseny web corporatiu intranet/extranet.
• Millora del sistema de telecomandament.
• Estudi dels indicadors i quadres de comandament.

2018

• Integració intranet-extranet-oficina virtual.
• Implantació del portal del treballador.

2019

• Implantació de la gestió d’ordres de treball en dispositius mòbils.
• Gestió de tràmits a l’oficina virtual.