Back to top

Tecnologia i innovació

Tecnologia i innovació

Durant el 2021, s’ha consolidat la nova Oficina Virtual, que permet als clients fer la majoria de tràmits en línia. Al llarg d'aquest any, s’han completat més de 2.000 tràmits, fet que ha estalviat el desplaçament d’aquests clients a les 
oficines. S’ha inclòs un servei de xat a l’apartat de tràmits i un número de WhatsApp corporatiu per facilitar l’atenció al client.

També s’ha integrat el programa Signaturit, de signatura digital, a l’Oficina Virtual i al programa de gestió de clients del Laboratori, per permetre fer les signatures dels documents en línia, sense necessitat de desplaçaments.

S’ha continuat la implementació de la telelectura de comptadors i, amb l’anàlisi de dades, s’ha desenvolupat, amb mitjans propis, un programari que 
permetrà emetre una sèrie d’alertes segons el comportament de cada client:
- Alertar quan es detecti un canvi de patró de consum.
- Alertar quan es detecti una possible fuita (el comptador no s’atura).
- Millorar el control de fraus.
- Alertar sobre la necessitat d’un canvi en el dimensionament del comptador.

S’ha implantat un sistema de gestió documental al núvol per poder treballar de manera col·laborativa i remota des de qualsevol dispositiu mòbil.

Dins del sistema d’informació geogràfica (Giswater), s’ha implantat una eina de manteniment i planificació de la neteja dels embornals del clavegueram i 
d’inspecció dels hidrants, per millorar-ne la gestió.

Enguany, AMSA s’ha integrat dins de la plataforma de contractació de l’Ajuntament de Mataró. 

Cal destacar també que s’han iniciat els treballs per elaborar un nou PDSI 2022-2024 i s’està elaborant un model d’innovació específic per a AMSA que ha d’ajudar a la gestió del canvi a través de l’estratègia i la innovació, ja que, en aquests moments, estem en un procés profund de canvis tecnològics globalment.

L’any 2021 es va definir l’objectiu del foment i la millora del programari Giswater com a eina lliure i gratuïta de gestió i modelització de xarxes d’abastament. Aquest objectiu es va assolir en un 60 %. Es van finalitzar moltes de les funcionalitats i propostes sol·licitades, així i tot, encara van quedar alguns punts per completar que s’han tornat a definir com a objectiu per al 2022.