Back to top

Telecomandament

Aigües de Mataró regula el seu sistema principal d’adquisició, control i distribució de l’aigua mitjançant un sistema de telecomandament que consisteix en un centre de control principal situat a les oficines centrals i 9 estacions remotes situades en els dipòsits i elevacions més importants. El sistema està preparat perquè cada estació pugui treballar de manera autònoma en cas de falta de comunicació amb el centre de control. La comunicació entre les estacions es realitza de forma digital via GPRS.

En el mateix sentit, aquest centre de control realitza el seguiment de diverses estacions de bombament del servei de clavegueram, així com el registre de les diverses dades proporcionades per tota la xarxa de sensors (pluviòmetres, limnímetres, etc...) que Aigües de Mataró té distribuïts arreu del territori.

De cada estació remota s’obtenen diferents dades que una vegada enviades al centre de control es poden tractar, emmagatzemar i gestionar, com són entre d’altres:

  • Consums d’aigua
  • Nivells dipòsits
  • Pressions de la xarxa
  • Nivells de cloració
  • Consum elèctric de les bombes

El sistema permet establir programacions a equips com bombes i vàlvules per optimitzar els recursos hídrics disponibles en cada moment.

Per altra banda, els valors rebuts de les estacions permeten controlar la situació de l’abastament i el sanejament i, mitjançant un sistema d’alarmes, avisar de les possibles incidències al servei de guàrdia 24 hores d’Aigües de Mataró.