Back to top

Transparència i retiment de comptes

Aigües de Mataró vol donar accés, a través d'aquesta pàgina, a la Transparència de la informació en tots els àmbits de l'empresa.  Això és l'organització de la companyia, l'estructura administrativa, la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial. Transparència en matèria de planificació i programació. En la contractació pública, en els convenis de col·laboració i activitat subvencional.

Aquesta informació posada a l'abast de tothom, facilitarà el nivell de comunicació amb els usuaris del servei, per tal de tenir més i millor coneixement de tots aquells aspectes que puguin ser del seu interès. 

 

Organització Institucional i estructura administrativa