Back to top

2011. Aigua i Mataró: el circuit d'una ciutat

Evolució històrica de la companyia. Gestió de l'aigua a la ciutat. Projecció i objectius dels Plans Directors.