Back to top

Xarxa de reg

La xarxa d’usos no potables

Mataró té una segona xarxa de distribució d’aigua específica per a usos no potables (principalment, reg de zones verdes) de 24,94 km.

L’aigua emprada a la xarxa d’usos no potables prové directament de les captacions pròpies: els pous i les mines. És una xarxa independent de la d’abastament d’aigua, que es fa servir per regar aproximadament 500.000 m2 de zones verdes de la ciutat. També serveix per netejar els carrers i per al subministrament de les fonts ornamentals.

El fet de tenir una xarxa doble permet adequar la qualitat de l’aigua emprada a l’ús que se li dona. Així, s’alliberen recursos potables per als usos més exigents, com és l’aigua de boca. D’aquesta manera, es fa un ús responsable dels recursos hídrics i s’estalvia l’aigua tractada i potable per a on realment és necessària (és a dir, l’abastament a la població de Mataró) i es fa servir una aigua de menys qualitat per als usos que no necessiten aigua potable.

Es fa un seguiment i un control de la cloració de l’aigua que es destina a la xarxa de reg i la neteja viària per garantir que, en tot el recorregut de la xarxa, hi hagi una concentració adequada de clor.