Back to top

Xarxa de reg

Xarxa de reg
i fonts ornamentals

 

Mataró té una segona xarxa de distribució d’aigua específica per al reg i les fonts ornamentals.

L’aigua emprada a la xarxa de reg prové directament dels pous i de les mines. És una xarxa independent de la d’abastament d’aigua; aquest fet permet discriminar els usos de l’aigua segons la qualitat que té.

L’aigua de la xarxa de reg també s’utilitza per a la neteja dels carrers. Es realitza un seguiment i control de la cloració de l’aigua que es destina a la xarxa de reg i neteja viària, per garantir que, en tot el recorregut de la xarxa, hi hagi una concentració adequada de clor.