Back to top

El laboratorio de Aigües de Mataró, acreditado para la realización de ensayos en el sector medioambiental

Aquest certificat, atorgat per l’Institut Nacional d’Acreditació (INEC), és el de major prestigi en la realització d’anàlisis físico-químics i microbiològics d’aigua

L’Institut Nacional d’Acreditació (ENAC) ha certificat el laboratori municipal d’Aigües de Mataró segons la norma ISO 17025 per a la competència tècnica en la realització d’assaigs en el sector mediambiental. Així, l’ENAC ha donat el vist-i-plau als procediments que Aigües de Mataró realitza diàriament en l’anàlisi de les aigües destinades al consum humà, les aigües continentals i les aigües residuals. La propera visita de seguiment es durà a terme el proper mes de juliol.

Aquest certificat és el de major prestigi en l’àmbit de la realització d’anàlisi físico-químics i microbiològics d’aigua, ja que els procediments d’actuació de l’Institut Nacional d’Acreditació –una entitat adscrita al Ministeri de Ciència i Tecnologia- s’ajusten tan als criteris i normes establerts per la Unió Europea com també a les guies i paràmetres aplicats a nivell internacional.

El Laboratori municipal de referència de la comarca
Actualment el laboratori d’Aigües de Mataró és el laboratori de referència de la comarca. Realitza diàriament el control i anàlisi de les aigües de consum, residuals, industrials, lúdiques i de reg de la ciutat de Mataró i altres municipis de El Maresme.

Però més enllà de l’anàlisi d’aigua, alhora també fa el anàlisi d’aliments i de paràmetres mediambientals, com ara l’aire, l’aigua de mar, les sorres de la platja, l’atmosfera o les aigües de piscines.

Aposta per la qualitat
Aquest certificació se suma a tot un seguit de reconeixements que manifesten el compromís d’Aigues de Mataró per la qualitat. Així, el passat mes de març de 2010, la companyia municipal ja va rebre la certificació ISO 9001:2008 per tota la gestió del servei de la xarxa d’abastament d’aigua de consum (captació, emmagatzematge, tractament, anàlisi, disseny i distribució), i d’aigües pluvials i residuals  (recollida, transport, anàlisi i disseny de la xarxa).

Per la seva banda, des de l’any 1998, el Laboratori disposa de la certificació nº EC-0230/98 segons norma ISO 9001 i recentment ha fet la renovació de la norma a la versió UNE-EN-ISO 9001:2008, així com l’ampliació del seu abast, incloent el laboratori ubicat a l’EDAR de Mataró.