Back to top

Enquesta d'avaluació de la satisfacció dels clients del Laboratori Municipal d'Aigües de Mataró

1. La informació rebuda dels nostres serveis és

2. El tracte telefònic i/o personal és

3. El servei de presa de mostra és (repondre només si s'utilitza aquest servei)

4. La informació tècnica rebuda és

5. La informació continguda a l'informe tècnic és

6. La presentació de l'informe tècnic és

7. El temps de lliurament de l'informe tècnic és

8. La satisfacció general del servei rebut és

9. Tornaria a contractar un servei amb el Laboratori Municipal d'Aigües de Mataró?

10. Recomanaria el Laboratori Municipal d'Aigües de Mataró a altres possibles clients?

11. Comentaris o suggeriments