Back to top

Talls de subministrament

Des d'aquesta pàgina podreu conèixer els talls de subministrament del servei d'aigua programats, és a dir les interrupcions del subministrament necessàries per fer el manteniment de la xarxa de distribució i que es poden preveure amb anticipació.  No s'inclouen els talls de subministrament d'aigua provocats per avaries inesperades.

Per a més informació:

  • Servei d'atenció al client: 937 416 100 
  • Telèfon gratuït d'avaries: 900 777 555

Fent clic sobre qualsevol element de la llista o del mapa se us informarà de les dades bàsiques del tall programat i de la zona d'afectació.

11.12.2023 LA RIERA Programado
07.12.2023 C SANT JOSEP Programado


[ ]
Desde
Hasta
acometidas afectadas