Back to top

Enquesta de valoració i satisfacció de la gestió de l'aigua

Per tal de millorar el servei als nostres clients i acomplir amb els requeriments de la norma ISO 9001:2008, Aigües de Mataró, empresa municipal, ha elaborat una enquesta per a mesurar el grau de satisfacció dels seus clients.

Per aquest motiu li demanen la seva col·laboració amb l’objectiu d’identificar les seves expectatives respecte al servei que prestem. Ens agradaria conèixer la seva valoració respecte a tots aquells assumptes que considera rellevants, per poder emprendre les accions oportunes per millorar la seva satisfacció.

1. Satisfacció global amb l’empresa

2. Satisfacció global amb el servei d’aigua

3. Subministrament

4. Qualitat de l’aigua

5. Facturació i atenció al client

Les vegades que ha contactat amb nosaltres:

6. Qualitat i innovació