Back to top

Aigües de Mataró presenta els seus sistemes d'automatització dels processos de transcripció de dades al laboratori, en el marc de la 2a Jornada Tècnica de l'Aigua.

La presentació va tenir lloc el passat 20 d'octubre a Manresa

Aigües de Mataró va participar en la 2a Jornada Tècnica de l'Aigua, organitzada per Aigües de Manresa en el marc de la fira Ecoviure, presentant el sistema que ha desenvolupat per automatitzar la transcripció de dades al Laboratori.

Aquest sistema es capaç crear automàticament les seqüències als equips a partir de la informació del LIMS i recollir els resultats dels paràmetres analitzats per, també de manera automàtica, incorporar-los de nou a LIMS. En automatitzar aquests processos, s'eviten els errors humans en el moment de les transcripcions de dades i permet que els tècnics puguin centrar-se en l'anàlisi dels resultats.

Noemí Sabaté, directora del laboratori va explicar com aquesta experiència ha ajudat a optimitzar els recursos dels quals disposa el laboratori i com el fet de treballar amb aquest sistema, els va permetre continuar donant el servei requerit durant la pandèmia de la Covid-19, quan part del personal del laboratori podia continuar treballant des de casa.

Blas López, tècnic de sistemes va descriure els reptes del projecte, sobretot de la necessitat d'adaptar el programari a cada equip específic del laboratori.

El laboratori d'Aigües de Mataró està especialitzat en analítiques químiques i microbiològiques d'aigües de consum, residuals, industrials, recreatives, marines, de pous i de reg.

Analitza tota mena de paràmetres, d'acord amb els requisits legals vigents, inclosa la legionel·la.