Back to top

El Laboratori d'Aigües de Mataró obté una bona puntuació en els resultats de l'enquesta satisfacció 2021

El 68 % dels nostres clients consideren que el servei rebut per part del Laboratori d’Aigües de Mataró és molt satisfactori i el 32 % restant, satisfactori; tots afirmen que tornarien a contractar un servei amb nosaltres.

La part més valorada pels nostres clients és la presentació de l’informe tècnic dels resultats, en la qual un 65 % d’aquests la  consideren molt satisfactòria, gràcies, en part, a la seva agilitat i ràpida lectura.